Komunikat archiwalny

Tanie kursy i szkolenia dla osób pracujących

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza chętnych do udziału w projekcie „Kierunek Kariera”.

Tanie kursy i szkolenia dla osób pracujących
Fot. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Projekt jest adresowany do pracujących osób dorosłych związanych z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki) oraz tych, którzy mają mniej niż 50 lat i nie więcej niż zdaną maturę. Uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ponosi minimalne opłaty – do 87 proc. kosztów jest już opłacone.

Osoba pracująca to:

 • zatrudniona na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę / lub
 • prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniająca pracowników / lub
 • rolnik.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu „Kierunek Kariera” możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych) .

W ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

 1. Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę internetową kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”. Jeśli masz mniej niż 25 lat możesz zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie internetowej kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Rekrutacja > 25 roku życia”
 2. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie „Twój Bilans Kariery”. Z doradcą możesz spotkać się w:
  - w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, plac Na Stawach 1, tel. 12 424 07 38;
  - w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, tel. 14 626 99 40;
  - w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, tel. 18 442 94 90;
  w innych miejscowościach podczas lokalnego dyżuru doradcy. Informacja o dyżurach dostępna jest na stronie kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Nasze dyżury w Małopolsce”.
 3. Zamówić bony – więcej informacji na stronie internetowej kierunek.pociagdokariery.pl.
 4. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów.
 5. Zapłacić za bony.
 6. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie internetowej uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na plac Na Stawach 1, telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55 lub mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl.

Kierunek Kariera

Tagi: kurs, szkolenie

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także