Komunikat archiwalny

Planujemy „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”

Do 11 stycznia można zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla „Rejonu ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”. Termin składania uwag do przygotowanego dokumentu mija 25 stycznia.

Planujemy „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”
Fot. bip.krakow.pl

W ciągu dziewięciu lat obowiązywania dotychczasowego planu dla „Rejonu ulic Nowohuckiej i Klimeckiego” w tej części miasta zrealizowano wiele inwestycji. Z upływem czasu przyjęte przed laty rozwiązania stały się jednak niewystarczające lub nieadekwatne do aktualnych potrzeb i zmian zachodzących na tym terenie. Szereg planowanych w najbliższym czasie inwestycji, które przyczynią się do dalszej transformacji Zabłocia, wymaga zatem wprowadzenia zmian, między innymi z uwagi na konieczność dostosowania zapisów planu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym także do przyjętej w 2014 r. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją jest udostępniony do wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa na ul. Józefa Sarego 4. Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udzielają członkowie zespołu projektowego w: poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 11.00-13.00 oraz czwartki w godz. 13.00-15.00. Z projektem planu można także zapoznać się tutaj.

Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także