Komunikat archiwalny

Kto zasiądzie w komisji Bractwa Filantropii?

Środowiska prowadzące działalność charytatywną mogą już zgłaszać kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii, którego zadaniem będzie wyłonienie laureatów tytułu „Filantrop Krakowa” A.D. 2018. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

Kto zasiądzie w komisji Bractwa Filantropii?
Fot. Wiesław Majka

Bractwo Filantropii będzie opiniowało kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa” A.D. 2018 w następujących kategoriach:

  • wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • najciekawsza forma i efektywność filantropii.

Kandydatury należy składać do 31 stycznia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK na os. Centrum C 10, pok. 106.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym, e-mail, krótką charakterystykę kandydata, opis dotychczasowych działań charytatywnych (dokonania, osiągnięcia, współpraca z samorządem, innymi instytucjami publicznymi, innymi podmiotami), rekomendacje środowisk prowadzących działalność charytatywną, imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełna nazwa instytucji zgłaszającej wraz z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym, e-mail, podpis i pieczęć zgłaszającego oraz datę oraz zgodę kandydata na udział w pracach komisji Bractwa Filantropii.

Na podstawie analizy zgłoszeń i liczby uzyskanych rekomendacji do prac w Bractwie Filantropii zostanie wybrany jeden przedstawiciel bądź przedstawicielka środowisk charytatywnych. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK na os. Centrum C 10, pok. 105, tel. 12 616 78 04.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także