Rozmawiali o budżecie i współpracy z NGO

Mimo dyskusji, pytań i udzielanych na nie odpowiedzi, podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego nie wydano pozytywnej opinii w sprawie budżetu na 2019 rok.

Rozmawiali o budżecie i współpracy z NGO
Fot. pixabay.com

Radny Michał Drewnicki pytał między innymi o to, jak duże środki przeznaczono na planowane konsultacje społeczne w tym roku. Z kolei radny Artur Buszek chciał wiedzieć, jak duże środki przeznaczone będą na dzielnice. Obecny na spotkaniu Dyrektor Biura MOWIS - Mateusz Płoskonka zapewnił, że środki na oba cele są zagwarantowane i będą one w zupełności wystarczające. Radni chcieli też wiedzieć, a pytał o to znowu Artur Buszek, jaka będzie możliwość, o ile w ogóle przenoszenia środków finansowych z zadań miejskich na dzielnicowe oraz na odwrót w Budżecie Obywatelskim. Mateusz Płoskonka poinformował go, że środki będzie można przenosić. Mimo tych wyjaśnień radni nie wydali pozytywnej opinii ws. budżetu.

Pozytywną opinię otrzymał natomiast projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022" według druku nr 29.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący:
Zobacz także