Komunikat archiwalny

Budżet Krakowa 2019: dodatkowe środki na zieleń i chodniki

Prezydent Krakowa przygotował autopoprawkę do budżetu miasta na rok 2019, która przewiduje zasilenie miejskiej kasy dodatkową kwotą ponad 156 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na nowe inwestycje – m.in. modernizację parków i rozbudowę monitoringu wizyjnego, a także na dofinansowanie tych już planowanych – jak budowa chodników, przebudowa ulic, termomodernizacja obiektów oświatowych, rewitalizacja boisk przyszkolnych. Jeżeli Rada Miasta Krakowa w czwartek, 10 stycznia, przyjmie prezydencki projekt wraz z autopoprawką, tegoroczny budżet miasta przekroczy kwotę 6 mld zł.

Budżet Krakowa 2019: dodatkowe środki na zieleń i chodniki
Fot. pixabay.com

Autopoprawka przygotowana przez prezydenta Krakowa uwzględnia większość propozycji zgłoszonych w poprawkach do projektu budżetu przez kluby radnych oraz radnych indywidualnych. Propozycja prezydenta zakłada zwiększenie planu wydatków majątkowych, czyli przeznaczonych na inwestycje, o 145 mln zł, a wydatków bieżących – o prawie 11 mln zł. Oznacza to, że wydatki miasta ogółem w 2019 roku z planowanych na początku 5 mld 859 mln zł wzrosną do 6 mld 016 mln zł. Przy uwzględnieniu autopoprawki dochody miasta sięgną 5 mld 613 mln zł.

Kraków planuje większe wpływy z podatków i refundacji, do kasy miasta wprowadzona zostanie również nadwyżka środków, które zostały na rachunku budżetu po zamknięciu 2018 roku. Dodatkowo miasto obniży zadłużenie poprzez zmniejszenie kredytu o 100 mln zł.

Dodatkowa pula pieniędzy przewidziana w autopoprawce zostanie przeznaczona m.in. na zieleń. Na parki kieszonkowe miasto wyda dodatkowo 2 mln zł – miniparki powstaną m.in. w rejonie os. Teatralnego w Nowej Hucie oraz ul. Na Załęczu. Nowe zadania, opiewające na kwotę 5 mln zł, to modernizacja alejek w Parku Aleksandry i w Parku Kościuszki oraz rekultywacja Parku Maćka i Doroty. Na wykup gruntów pod tereny zielone miasto przeznaczy dodatkowo 4 mln zł.

Zwiększony zostanie również plan wydatków na termomodernizację budynków szkół i placówek (o 8 mln zł), budowę chodników (o 5 mln zł) i rewitalizację boisk przyszkolnych (o 3,5 mln zł). Dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na rozbudowę i przebudowę ulic, rozbudowę i modernizację szkół, rozbudowę infrastruktury sportowej.

W ramach autopoprawki wprowadzono też kilka nowych zadań inwestycyjnych. Jest to m.in. modernizacja przedszkolnych placów zabaw, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na rondzie Mogilskim oraz na Starym Mieście oraz modernizacja stadionu Hutnika Kraków.

W ramach zwiększonych wydatków bieżących sfinansowane zostaną m.in. remonty nakładkowe, remonty placówek oświatowych i wychowawczych, zakup dronów do walki ze smogiem oraz zakup filtrów do oczyszczaczy powietrza.

Tagi: sesja, budżet

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także