Uchwały kierunkowe i programy

W środę, 30 stycznia odbędzie się 6. posiedzenie Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 36 punktów. Radni m.in. odbędą drugie czytania projektów uchwał w sprawie zmian w „Krakowskim programie małej retencji wód opadowych”, zagłosują w sprawie przyjęcia Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego  na lata 2019-2021, a także Miejskiego programu ochrony zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.

Uchwały kierunkowe i programy
Fot. Tomasz Stankiewicz / Magiczny Kraków

Ponadto radni w trybie jednego czytania zdecydują o przyjęciu regulaminu udzielania dotacji celowej ze  środków budżetu Miasta Krakowa na realizację zadań ujętych w Programie wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, przyjętego uchwałą nr LII/976/16 Rady Miasta Krakowa z 14 września 2016 r.

Radni odbędą pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.

W programie sesji znalazły się także projekty uchwał kierunkowych autorstwa radnych. Klub Radnych „Kraków dla Mieszkańców” złożył projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia przed pałacem Wielopolskich ogólnodostępnego skweru. Projekt referować będzie radny Łukasz Gibała.

W sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Parku Jalu Kurka projekt uchwały złożył Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec. Również Dominik Jaśkowiec, jako przewodniczący Rady Miasta Krakowa złożył uchwałę w sprawie urządzenia wielopokoleniowego skweru rodzinnego na działce nr 112/9 obr. 14 Śródmieście, stanowiącej część Parku Miejskiego Bulwary Wisły.

Natomiast w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta w zakresie zapewnienia przejezdności dla tramwajów w ciągu ulicy Długiej projekt uchwały złożyła grupa radnych. Projekt w trakcie sesji referować będzie radny Aleksander Miszalski.

Również grupa radnych złożyła projekt uchwały w sprawie przygotowania programu promowania e-lerningu dla krakowskich uczniów z indywidualnymi programami lub tokiem nauki. Referować go będzie podczas sesji radna Małgorzata Jantos.

Ostatnia uchwała kierunkowa dotyczy konsultacji społecznych w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Uchwała złożona została przez grupę radnych, referować ją będą radni Łukasz Maślona oraz Artur Buszek.

Klub radnych „Kraków dla Mieszkańców” złożył projekt rezolucji w sprawie walki z przemocą w rodzinie oraz udzielania wsparcia ofiarom przemocy. W imieniu klubu projekt rezolucji referować będzie radna Alicja Szczepańska.

W programie sesji znalazły się także plany zagospodarowania przestrzennego, m.in. II czytania w sprawie uchwalenia mpzp obszaru „Skotniki i Kostrze – Obszar Łąkowy” oraz obszaru „Witkowice-Północ”, a także I czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia mpzp obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej”.

Sesja rozpocznie się o godz. 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Program sesji dostępny jest tutaj.

Pokaż metkę
Autor: MK
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także