Walcząc ze smogiem

Jakie działania podejmuje się w Gminie Miejskiej Kraków na rzecz ochrony powietrza? Informację taką przedstawił MOPS na posiedzeniu Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza.

 

 

Walcząc ze smogiem
Fot. Urząd Miasta Krakowa

W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Wydziałem
ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa kontynuował realizację Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Na terenie gminy obowiązuje również Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (PONE), który przewiduje możliwość otrzymania dotacji na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania. Zgodnie z przepisami PONE, w 2018 r. dotacja  wynosiła do 60 % kosztów kwalifikowanych inwestycji - nie pokrywała ona zatem w całości kosztów przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania. Dlatego też, celem wsparcia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w pokryciu kosztów przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania, których nie są oni w stanie ponieść we własnym zakresie bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, przewidziano możliwość przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do trwałej zmiany systemu ogrzewania.

 

Co więcej Gmina Miejska Kraków realizuje Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych MOPS współuczestniczy w jego realizacji poprzez potwierdzanie wysokości dochodu osób ubiegających się o pomoc.

Na koniec poinformowano radnych o działaniach mających na celu weryfikację przekazywanych przez Straż Miejską kontrolowanych nieruchomości, gdzie strażnicy miejscy stwierdzili, iż ich użytkownicy nieruchomości mogą wymagać objęcia pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach wymiany ogrzewania na proekologiczne z wykorzystaniem dotacji programu PONE.

Pokaż metkę
Autor: BS
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także