Komunikat archiwalny

Kraków szuka młodej „Wspaniałej ósemki”!

Do 4 marca każdy mieszkaniec Krakowa może zgłosić kandydata lub kandydatkę do 25. edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Jeśli znasz młodych ludzi, którzy naukę w szkole łączą z bezinteresowną działalnością na rzecz społeczności szkolnej i lokalnego środowiska oraz dają przykład innym, podziel się tą informacją z organizatorami konkursu! Każdy z nas może w ten sposób przyczynić się do promowania pozytywnych zachowań i postaw młodzieży oraz upowszechniania wolontariatu.

Kraków szuka młodej „Wspaniałej ósemki”!
Fot. Wiesław Majka

Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w klasach: 7 i 8 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum oraz 1–4 szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej. Zgłoszenia kandydatów może dokonać każdy mieszkaniec Krakowa indywidualnie, grupa mieszkańców, stowarzyszenie, szkoła, uczelnia, parafia oraz inna instytucja lub organizacja. Istnieje też możliwość zgłoszenia się przez samego zainteresowanego. Do zgłoszenia powinny być dołączone dwie różne rekomendacje (odrębne od zgłoszenia). Formularz zgłoszenia należy uzupełnić o dowolne dokumenty obrazujące działalność kandydata.

Organizatorami są MDK „Dom Harcerza” i Urząd Miasta Krakowa. Co roku jury, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji młodzieżowych, wybiera „8 Wspaniałych” – do czterech laureatów w kategorii „Ósemka Junior” (7-8 klasa szkoły podstawowej, 3 klasa gimnazjum) oraz do czterech czterech laureatów w kategorii „Ósemka Senior” (3 klasa gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub ponadpodstawowa). Spośród nich wyłaniana jest jedna osoba, która reprezentuje Kraków w ogólnopolskiej edycji konkursu.

Kandydaci muszą wyróżniać się m.in. konsekwencją, zaangażowaniem i wytrwałością w podejmowaniu działań prospołecznych, minimum jednorocznym doświadczeniem pracy w charakterze wolontariusza, umiejętnością i chęcią współpracy z innymi uczniami w szkole i kolegami poza szkołą, wzorotwórczymi zachowaniami w życiu codziennym. laureaci to osoby pozytywne, które poprzez zaangażowanie na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy pokazują, że życzliwość i bezinteresowna pomoc może być antidotum na agresję, uzależnienia i brutalizację życia.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 marca na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” (ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków), z dopiskiem na kopercie – Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”. Decyduje data stempla pocztowego. Kartę można także złożyć osobiście w sekretariacie MDK codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–19.00. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie: portaledukacyjny.krakow.pl.

Konkurs „8 Wspaniałych” organizowany jest od 1994 roku. Jego twórców zainspirował western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiali się przemocy i złu w małym biednym meksykańskim miasteczku. Pierwsza edycja została przeprowadzona w ośmiu dzielnicach-gminach samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy – stąd jego nazwa, która obowiązuje do dziś. Już rok później do akcji zaczęły się przyłączać kolejne

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także