Komunikat archiwalny

Centrum Nowej Huty: zobacz projekt nowego planu

Gotowy jest już projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – część A, B, C”. Z efektami prac zespołu Wydziału Planowania Przestrzennego UMK można się było zapoznać do 5 marca.

Centrum Nowej Huty: zobacz projekt nowego planu
Fot. bip.krakow.pl

Przygotowywany plan umożliwi rozbudowę placówek oświaty, zlokalizowanych na obszarze historycznego centrum Nowej Huty. Realizacja tych inwestycji wpłynie na poprawę warunków nauki oraz poszerzenie oferty edukacyjnej i przyczyni się do rozwoju dzielnicy, a także ustali nowe zasady zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając konieczność ochrony walorów architektonicznych i urbanistycznych, a także zieleni.

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony był do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został także na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego.Uwagi do projektu planu można było składać do 19 marca.
 

„Centrum Nowej Huty II – część A, B, C”.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także