Komunikat archiwalny

Konferencja o zrównoważonym rozwoju turystyki w Europie

Wymiana wiedzy, informacji i dobrych praktyk – w Krzysztoforach, od 6 lutego trwała trzydniowa konferencja „Managing Sustainable Tourism Growth in Europe”, podczas której organizatorzy rozmawiali o wypracowaniu strategii i rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki w Europie.

Konferencja o zrównoważonym rozwoju turystyki w Europie
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Tematem przewodnim konferencji był wpływ i konsekwencje braku zrównoważonego rozwoju, marketing miejsc w erze „overtourism”, rozwiązania w sektorze turystyki zapewniające zrównoważony rozwój. Wśród mówców znaleźli się m.in. przedstawiciele Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Airbnb, CLIA Europe (Cruise Lines International Association), firm badawczych, uniwersytetów i branży.

Przedstawiciele europejskich narodowych organizacji turystyki, zrzeszonych w European Travel Commission, pracowali nad planem projektów badawczych na rok 2019 oraz kolejnymi etapami wdrożenia dokumentu Strategy Horizon 2022. Ponadto kontynuowano temat zrównoważonego rozwoju w kontekście ruchu turystycznego z krajów pozaeuropejskich. Spotkania warsztatowe były okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między poszczególnymi krajami.

Organizatorem konferencji była European Travel Commission, a partnerami Miasto Kraków oraz European Cities Marketing. Gospodarzem wydarzenia, połączonego z czwartym dorocznym posiedzeniem grup operacyjnych European Travel Commission, była Polska Organizacja Turystyczna.

Przemysł turystyczny należy do najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Dlatego powinien wziąć odpowiedzialność za zrównoważony wzrost, uwzględniający, w dłuższej perspektywie czasowej, właściwą równowagę między wzrostem gospodarczym, wpływem na środowisko a oddziaływaniem na społeczności lokalne.

 

Pokaż metkę
Autor: Iga Chylicka
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA