Jubileusz, plany i programy

7. sesja Rady Miasta Krakowa rozpocznie się 13 lutego, w środę. Początek o godz. 10:00 w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. W porządku obrad są 22 punkty.

Jubileusz, plany i programy
Fot. Anna Duda

Radni zajmą się m.in. projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej”. Procedować też przyjęcie dwóch miejskich programów: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 i programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”. Radni powołają też Krakowską Radę Programową ds. przygotowania obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty.

Radni będą też procedować projekt uchwały według druku nr 103 w sprawie zmiany uchwały z 6 lipca 2011 r. dotyczącej ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego à projekt uchwały.

Porządek obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także