Plan kontroli w VIII kadencji

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa na kadencję 2018-2023.

Plan kontroli w VIII kadencji
Fot. Magiczny Kraków

Radni przygotowali ogólny plan, by w trakcie kadencji można go było rozszerzyć o dodatkowe kontrole, jeśli pojawi się taka potrzeba. W pierwszej kolejności radni planują przeprowadzić kontrole realizacji zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ponadto radni planują przeprowadzić kontrole: organizacji pracy Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych, realizacji budżetu miasta, zarządzania mieniem Krakowa, jednostek pomocniczych, nadzoru nad spółkami z udziałem miasta Krakowa. Radni planują również skontrować sposób realizacji uchwał RMK i udzielania przez Prezydenta Miasta Krakowa odpowiedzi na interpelacje i wnioski. Jednym z ostatnich punktów planu kontroli jest kontrola działalności Prezydenta w zakresie wynikającym z upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Krakowa. Natomiast ostatnim punktem jest możliwość realizacji innych kontroli zleconych przez RMK.

Projekt uchwały w sprawie planu kontroli będzie poddany głosowaniu podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Kolejnym krokiem komisji będzie powołanie zespołów kontrolnych. W ich skład wchodzić będą przedstawiciele wszystkich klubów w radzie miasta.

Pokaż metkę
Autor: MK
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także