Bilety, parkowanie, odwodnienie

Radni z Komisji Infrastruktury dyskutowali podczas posiedzenia o ważnych dla mieszkańców sprawach: przebudowie ulicy Klasztornej i Brzeskiej; zmianach w Strefie Płatnego Parkowania czy w taryfie opłat w komunikacji miejskiej.

Bilety, parkowanie, odwodnienie
Fot. Magiczny Kraków

Zgodnie z zapewnieniem Andrzeja Kuliga, zastępcy prezydenta, w połowie roku odbędzie się przetarg na przebudowę ulicy Klasztornej wraz z wymianą kanalizacji. Sytuacja komplikuje się w przypadku ulicy Brzeskiej, gdyż przedłużają się prace na ulicy Igołomskiej – odpowiednie służby ustalają właśnie jak miałby przebiegać ruch drogowy podczas prac na obu ulicach. Najprawdopodobniej prace na ul. Brzeskiej rozpoczną się od budowy kanalizacji, której główny kanał przebiegał będzie poboczem, nawierzchnia drogi nie będzie rozwiercana. Po położeniu kanalizacji planowany jest remont nakładkowy ulicy Brzeskiej.

Strefa nie działa

Informację o planowanych zmianach w Strefie Płatnego Parkowania przedstawił radnym Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego. – Przeprowadziliśmy analizę rotacji w SPP, z której wynika, że strefa nie działa. W ścisłym centrum zajętość miejsc wynosi 90-95%, co oznacza, że znalezienie miejsca do parkowania wiąże się z krążeniem po okolicy ok. 11 minut. Konieczność korekty stawki za godzinę parkowania wynika też z faktu, że nie była ona zmieniana od kilkunastu lat oraz z tego, że godzina postoju na prywatnym parkingu kosztuje 7,5-8 zł. – Dlatego też proponujemy, aby stawka ta wynosiła 8 zł za pierwszą godzinę parkowania w centrum miasta i 5 zł w strefach pozostałych. SPP powinna też funkcjonować w weekend – mówił Łukasz Franek. Radny Łukasz Sęk pytał, jakie terminy wprowadzenia zmian są brane pod uwagę oraz czy będą konsultacje w tej sprawie. Łukasz Franek odpowiedział, że nie jest przewidziany proces konsultacji, natomiast cały czas zbierane i analizowane są wszelkie uwagi do zmian. Przygotowanie całej procedury planowane jest na jesień 2019 r. Strefą ma także zostać objęte Zabłocie, gdzie obecnie o miejsce parkingowe jest trudniej niż w centrum Krakowa. Projekt uchwały w sprawie zmian w SPP przedstawiony zostanie radnym w najbliższym czasie.

O uchwale w sprawie zmian w taryfie biletowej komunikacji miejskiej (projekt uchwały) mówił radnym także dyrektor Łukasz Franek. – Koszty funkcjonowania  komunikacji zbiorowej cały czas rosną. Musimy urzeczywistniać wpływy ze sprzedaży biletów. W 2018 roku koszty funkcjonowania komunikacji wyniosły 551 mln, wpływy z biletów to 306 mln zł. Dla porównania – w 2008 r. 71% kosztów pokrytych zostało z wpływów z biletów. W tym roku może to być mniej niż 50% – tak zmiany w taryfie biletowej uzasadniał radnym Łukasz Franek. Najbardziej dyskutowane propozycje dotyczą: likwidacji biletu miesięcznego na jedną linię oraz biletu 15-minutowego za 2,8 zł – w miejsce biletu 20-minutowego za taką samą kwotę. Posiadaczom Karty Krakowskiej proponuje się bilet miesięczny na 2 linie za 58 zł lub sieciowy – za 69 zł (dla porównania osoby nieposiadające KK płaciłyby za niego 106 zł).

Radni z Komisji Infrastruktury zgodnie podkreślali, że podnoszenie cen biletów oraz opłat za parkowanie w tym samym czasie to nie jest dobry pomysł. Komisja nie wydała pozytywnej opinii do tego projektu uchwały. Będzie on procedowany podczas sesji 13 lutego.

Tak dla placu zabaw, nie dla odwodnienia

Pozytywną opinię radnych otrzymał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie zadania pn. "Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego" w 2019 roku. Na ten cel przeznaczono 130 tys. zł, plac zabaw znajduje się tam od 1964 r. i wiele urządzeń nadaje się do wymiany (projekt uchwały).

Pozytywnej opinii nie uzyskał natomiast projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta w sprawie zapewnienia remontu i odwodnienia ul. Łozińskiego w Krakowie (projekt uchwały). Radny Porębski, pomysłodawca uchwały uzasadniał, że sprawa odwodnienia tej ulicy ciągnie się od wielu lat, nie udało się jej, mimo kilkukrotnych prób, wprowadzić poprawkami do budżetu. Szacowany koszt tej inwestycji to ok. 2,5 mln zł. Przeciwni projektowi tej uchwały byli radni, m.in. Teodozja Maliszewska oraz Andrzej Hawranek, którzy podkreślali, że takie sprawy powinny być realizowane systemowo i systematycznie, a nie za pomocą uchwały kierunkowej i to w dodatku dotyczącej jednej tylko ulicy. – Każdy z nas w swoim okręgu mógłby wskazać przynajmniej kilka ulic, które wymagają takich prac. Zaraz okaże się, że na komisji Infrastruktury nie będziemy się zajmować niczym innym, jak tylko odwodnieniem poszczególnych ulic – mówił radny Andrzej Hawranek.

Pozytywną opinię radnych otrzymał projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (projekt uchwały).

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także