Komunikat archiwalny

Plan dla „Kazimierza” z wyróżnieniem ministra

Kraków otrzymał wyróżnienie od ministra inwestycji i rozwoju za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla „Kazimierza”. Uroczyste wręczenie nagród w konkursie na wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego odbyło się we wtorek, 12 lutego w Poznaniu, podczas gali otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury – BUDMA.

Plan dla „Kazimierza” z wyróżnieniem ministra
Fot. materiały prasowe

Miejscowy plan dla „Kazimierza” sporządzono w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa w dokładnie trzy lata i trzy dni, a dokument wszedł w życie 8 grudnia 2017 r. Jest to plan ochronny dla szczególnie cennego obszaru Krakowa – jego większość jest wpisana na listę światowego Dziedzictwa UNESCO. O randze tego miejsca świadczą także uznanie za Miasto Pomnik Historii, wpisy obszarowe całego terenu objętego planem do rejestru zabytków, strefa archeologiczna, jak również liczne wpisy poszczególnych obiektów do rejestru zabytków (137 obiektów) lub ujęcie w gminnej ewidencji zabytków (403 obiekty).

Nagrodzony plan miejscowy w pełni realizuje wszystkie siedem celów stawianych temu dokumentowi, tj. ochrona sylwety Starego Miasta i istniejącego układu urbanistycznego, zachowanie elementów środowiska kulturowego i przyrodniczego, rozwiązanie problemów komunikacyjnych oraz określenie zasad kształtowania zabudowy.

Na potrzeby sporządzonego planu została wykonana bardzo szczegółowa analiza architektoniczno-krajobrazowa. Wynikające z niej wnioski i wytyczne dotyczące czynnej i bierniej ekspozycji widokowej, przestrzeni atrakcyjnych krajobrazowo oraz miejsc kluczowych uwzględniono i zapisano w sporządzonym dokumencie. Plan utrwala i krystalizuje istniejącą zwartą strukturę zabudowy, poprzez racjonalne wyznaczenie systemu ulic, placów i publicznie dostępnej zieleni jako przestrzeni miejskiej, tworząc w ten sposób miasto bardziej otwarte i przyjazne dla jego mieszkańców.

O wysokiej szczegółowości planu i świadomości przyrodniczej projektantów świadczą liczne wydzielenia zielni, chroniące zarówno istniejącą zieleń, jak i wnętrza kwartałów zabudowy. Plan wskazuje poprzez piktogramy lub linie zabudowy, cenne egzemplarze drzew, obejmując je ochroną z obowiązkiem utrzymania lub uzupełnień. Ochrona zieleni jest z powodzeniem zapisana w ustaleniach tekstowych, co stanowi niezmierne trudne zadanie w planowaniu przestrzennym.

Zapisy tekstowe są szczegółowe, precyzyjne i poprawnie skonstruowane - plan skrupulatnie odnosi się do wszystkich budynków frontowych, w tym ewidencyjnych i rejestrowych, zlokalizowanych w jego obszarze ustalając zasady polityki przestrzennej, według których należy kształtować zabudowę. Plan dopuszcza realizację niezbędnych uzupełnień w strukturze zabudowy, ustalając racjonalne gabaryty, wpisujące się w klimat i charakter dzielnicy Kazimierz.

W projekcie zabezpieczono priorytet miejskiej komunikacji zbiorowej oraz kolei (w sąsiedztwie budowany jest przystanek Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej). Planiści starali się także wskazać rozwiązanie problemów parkingowych, co jest trudne w historycznych lokalizacjach.

Nagrody wręczał sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, a w imieniu Wydziału Planowania Przestrzennego wyróżnienie odebrali: Marceli Łasocha (główny projektant), Agata Walczak oraz kierownik Pracowni Urbanistycznej Tomasz Babicz.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także