Elektromobilność w ogrodzie zoologicznym

Czy stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy ogrodzie zoologicznym, na której postawienie miasto planuje przekazać dotację, powinna być ogólnodostępna? Według radnych z Komisji Infrastruktury - tak.

Elektromobilność w ogrodzie zoologicznym
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Małgorzata Mrugała Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie zadania pn. „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPiOZ” w 2019 r. Jest to element ustawy o powszechnej elektromobilności.

Każda jednostka miejska będzie miała do dyspozycji samochód elektryczny. W tym celu Krakowski Holding Komunalny S.A. prowadzi wspólne postępowania w celu zakupu osobowych pojazdów elektrycznych, stacji ładowania i systemów niezbędnych do ich obsługi. W postępowaniu tym  udział bierze także  Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”. Dotacja w wysokości 48 371 zł na budowę stacji ładowania, której przyznanie opiniowali radni z Komisji Infrastruktury, związana jest właśnie z zakupem elektrycznego samochodu na potrzeby ogrodu zoologicznego.

Udostępnić stację dla mieszkańców

Radni dopytywali gdzie dokładnie będzie zlokalizowana stacja ładowania i czy będzie dostępna również dla mieszkańców. – Stacja będzie zlokalizowana blisko ogrodu i przewidziana jest do użytku własnego Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego – odpowiadała dyr. Mrugała.

W dyskusji przeważały głosy, że stacja powinna być ogólnodostępna. – Powinna mieć kilka miejsc do ładowania. Należy wprowadzić opłaty. Dziwi, że w ogóle rozważamy, że ta stacja nie będzie ogólnodostępna. Ogród jest symbolem ekologii, gdzie indziej, jak nie tam? – apelował radny Jakub Kosek.

Dalej poszedł Andrzej Hawranek i zasugerował konkretne miejsce na montaż stacji. – Ogólnodostępna stacja ładowania samochodów elektrycznych powinna być w pobliżu przystanku Baby Jagi. I to powinna być kolejna stacja na tym terenie. Elektryczny samochód ładuje sie kilka godzin. Na pełnym ładowaniu można przejechać 200 km w warunkach miejskich. Ogród powinien mieć własną stację, a druga powinna być ogólnodostępna.

- 48 tysięcy zł na stację ładowania dla jednego samochodu to wysoka kwota – dodał Marek Sobieraj – łatwiejszy dostęp do stacji ładowania może zachęcać ludzi do kupowania samochodów elektrycznych.

- Problemem może być rozliczanie się z miastem ze zużytego prądu. Poza tym nie wiadomo ostatecznie, ile samochodów elektrycznych będzie miał ogród – odpowiadała Małgorzata Mrugała.

Dyrektor wydziału obiecała radnym, że porozmawia z dyrektorem ogrodu zoologicznego na temat możliwości montażu dodatkowych liczników, podkreślała jednak, że projekt uchwały dotyczy dotacji na stację ładowania dla ogrodu zoologicznego.

Radni wydali pozytywną opinię dla projektu uchwały.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także