Opiniowanie w muzeum

Radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków spotkali się podczas wyjazdowego posiedzenia w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Marię Annę Potocką, Dyrektor Muzeum pytali m.in. o największy sukces placówki.

Opiniowanie w muzeum
Fot. Magdalena Bartlewicz

- Kraków jako na razie jedyne miasto w Polsce stworzyło świadomie muzeum sztuki współczesnej – to jest wielki sukces. Na początku istnienia rocznie MOCAK odwiedzało 40 tys. osób. Teraz jest to już 150 tys. – mówiła Maria Anna Potocka.

Radny Adam Kalita pytał jak dyrektorka wyobraża sobie bycie zwierzchnikiem dwóch instytucji: MOCAKU-u i Bunkra Sztuki. Uzyskał odpowiedź, że panuje przesąd, że między tymi instytucjami panują duże różnice programowe.

Radni mogli też zobaczyć aktualne wystawy znajdujące się w muzeum. Zajęli się też opiniowaniem projektów uchwał. Pozytywną opinię komisji uzyskał projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Planu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”. Na 2019 r. zaplanowana została kwota 100 tys. zł na wsparcie działalności kulturalnej prowadzonej w kinach studyjnych. Projekt uchwały w sprawie obowiązku umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym budynku nazw dzielnic też zyskał pozytywną opinię radnych,
ale z zastrzeżeniem, że w formie autopoprawki zostanie umieszczona w nim informacja,
że sprawa dotyczy nowo budowanych budynków Projekt uchwały. Pozytywną opinię otrzymały też projekty według druków nr:  159 – w sprawie nazw ulic oraz 202 – dotyczący składu Komisji Nagród Miasta Krakowa. Radni nie zaopiniowali projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały z 30 stycznia 2019 r. dotyczącej konsultacji społecznych w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej – gdyż uchwała ta została unieważniona przez Wojewodę Małopolskiego.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także