Ogrody społeczne i plany miejscowe

11. sesja RMK trwała prawie 10 godzin. Radni podjęli 31 uchwał, 11 procedowali podczas pierwszych czytań. Trzy projekty uchwał zostały wycofane z dalszego procedowania, dwa odesłane do projektodawcy, a jeden – odrzucony.

Ogrody społeczne i plany miejscowe
Fot. zzm.krakow.pl

Radni podjęli uchwałę kierunkową do Prezydenta w sprawie opracowania programu rozwoju w Krakowie ogrodów społecznych. Przyjęli też uchwałę kierunkową do Prezydenta w sprawie zapewnienia remontu i odwodnienia ul. Łozińskiego w Krakowie. Przyjęli też regulamin budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta uchwaliła też przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piasek” oraz „Wesoła – Zachód”.

Podjęli tez uchwały z projektów autorstwa Przewodniczącego RMK, w sprawie składu Komisji Nagród Miasta Krakowa oraz wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Po sesji 13 marca zmieniły się też składy komisji RMK. Do składu Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego powołany został radny Lech Kucharski. Wiceprzewodniczącym Komisji Sportu i Kultury Fizycznej został radny Łukasz Sęk, a Wiceprzewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego - radna Alicja Szczepańska.

Z dalszego procedowania wycofane zostały projekty uchwał w sprawie: obowiązku umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym budynku nazw dzielnic; przeprowadzenia corocznych monitoringów w miejskich szpitalach specjalistycznych im. G. Narutowicza i S. Żeromskiego w celu sprawdzenia w jakim stopniu realizowane są standardy opieki okołoporodowej; uchylenia uchwały z 30 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Do projektodawcy odesłane zostały projekty uchwał w sprawie: powołania „Nagrody Gdańskiej” ku pamięci Prezydenta Pawła Adamowicza dla organizacji pozarządowych, których działania skupiają się na promowaniu postaw obywatelskich i przeciwstawianiu się mowie nienawiści oraz w sprawie działań zmierzających do utworzenia klastra energii z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków. Rada odrzuciła projekt w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Gdańsk na dofinansowanie organizacji obchodów 30-lecia wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. przez Europejskie Centrum Solidarności.

Podsumowanie obrad

Kolejna zwykła sesja RMK odbędzie się 27 marca, w środę.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także