Zaadaptować Kraków do zmian klimatu

 „Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” jest dokumentem sporządzonym w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego radni wysłuchali informacji przebiegu konsultacji społecznych w sprawie tego projektu.

Zaadaptować Kraków do zmian klimatu
Fot. Magiczny Kraków

Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych globalnych problemów, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Plan adaptacji ma na celu zmniejszenie podatności Miasta na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych. Jest też szansą na lepsze urządzenie Krakowa, bo miasto odporne to jednocześnie miasto przyjazne dla mieszkańców, łatwe do życia, a także oszczędne.

Przeprowadzono konsultacje planu, zorganizowano dyżur z ekspertami 27 września 2018 r. Niestety, brakowało zainteresowania ze strony mieszkańców. Informacja o opracowywaniu dokumentu i przeprowadzanej prognozie oddziaływania na środowisko umieszczona została dodatkowo w Bazie Danych Ocen Oddziaływania na Środowisko. We wrześniu 2018 r. odbywały się spotkania z ekspertami, a konsultacje przedłużono do 19 października 2018 r. Końcowy raport opublikowano 17 stycznia 2019 r.

Radni mieli przede wszystkim zarzuty o to, że było zbyt mało informacji o opracowywaniu planu, a także o to, że nie zaproszono do współpracy oraz na konsultacje organizacji pozarządowych. Radna Nina Gabryś zauważyła, że był tylko tydzień na zapoznanie się ze szczegółami planu i wniesienie uwag.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także