Kocmyrzowska gotowa w 2022 roku?

O rozbudowie ulicy Kocmyrzowskiej oraz lokalizacji i budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Kocmyrzowska gotowa w 2022 roku?
Fot. Razem w Ruchu

W lutym 2018 r. została podpisana umowa z firmą Budimex S.A. na wykonanie rozbudowy ulicy Kocmyrzowskiej w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Do tej pory jednak nie udało się uzyskać decyzji ZRID dla tej inwestycji, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jej wydanie opóźnia m.in. konieczność przeprojektowania odcinka ul. Kocmyrzowskiej na styku z drogą S7, której budowa przeprowadzana będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

– Realnie wniosek o ZRID złożony zostanie w październiku tego roku, a planowany termin uzyskania ostatecznej decyzji oraz rozpoczęcia prac to lipiec 2020 r. Zakończone zostałyby w 2022 roku – mówił Andrzej Kulig, zastępca prezydenta. Na posiedzeniu komisji tłumnie stawili się mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich oraz przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy XVII, którzy zgodnie podkreślali, że remont powinien zostać już dawno przeprowadzony. Stan nawierzchni samej Kocmyrzowskiej na wylocie z miasta oraz ulic przyległych, którymi kierowcy objeżdżają tę zakorkowaną okolice jest fatalny – mówił Andrzej Dziedzic – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Pytał, czy do czasu remontu mogą zostać wyremontowane rozjeżdżane ulice sąsiadujące z Kocmyrzowską (m.in. ulice Architektów i Poległych w Krzesławicach). Od Andrzej Kuliga otrzymał zapewnienie, że tak się stanie.

Jednocześnie radni dowiedzieli się, że koszt inwestycji wzrośnie z 70 do ok. 100 mln zł. Rozbudowa obejmować będzie 2,7 km odcinek ulicy Kocmyrzowskiej.

Stacje pilnie poszukiwane

Radni dyskutowali też o lokalizacji i budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa o elektromobilności oraz paliwach alternatywnych mówi, że do 31 grudnia 2020 r. w Krakowie powinno się znaleźć 210 takich stacji. Obecnie w Krakowie budowane są stacje: komercyjnie na terenach prywatnych – przez podmioty prywatne, komercyjnie na terenach Gminy (na podstawie podpisanych porozumień) – przez podmioty prywatne oraz w ramach realizacji nowych parkingów Park&Ride –  przez Gminę. Obecnie jest 6 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych przy P&R. Gmina podpisała porozumienie z dwoma firmami: Smart City oraz Go+ EAuto. Pierwsza z firm oddała do użytku stację ogólnodostępną przy pl. na Groblach (październik 2018 r.). Firma bierze pod uwagę kolejnych 22 lokalizacji, pośród nich znajdują się m.in. ulice: Długa, Szlak, Piłsudskiego, Krupnicza, pl. Matejki, Lubicz. Natomiast druga z firm rozważa lokalizacje przy ul.: Karmelickiej, Mogilskiej, Dobrego Pasterza, os. Bohaterów Września. Jacek Bednarz, Przewodniczący Komisji pytał o koszt budowy takiej stacji. – Szacunkowy koszt w przypadku naszej firmy to ok. 100 tys. zł. – mówił Krzysztof Klimczak, prezes Smart City. Dodał, że w ich stacjach samochody są ładowane prądem zmiennym, w zależności od jakości baterii w samochodzie trwa to ok. 3 godzin.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zakazu umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków. (projekt uchwały).

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także