Świadczysz usługi noclegowe? Przeczytaj!

Świadczysz usługi noclegowe? Popularnie zwane są turystycznym najmem krótkoterminowym. Przedstawiamy praktyczne informacje dla właścicieli obiektów innych, niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska.

Świadczysz usługi noclegowe? Przeczytaj!
Fot. Magiczny Kraków

PAMIĘTAJ:

 • Prezydent Miasta Krakowa prowadzi ewidencję1 obiektów świadczących usługi hotelarskie (tzw. niekategoryzowanych), niebędących obiektami hotelarskimi (innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska) oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – art. 38 ust. 3 ustawy2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238).
 • Przed rozpoczęciem świadczenia takich usług, zgodnie z art. 39 ustawy2, przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić obiekt noclegowy do ewidencji1.
 • Zgłoszenie do ewidencji1 dokonywane jest na wniosek przedsiębiorcy.
 • Zgłoszony obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami musi spełniać wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.
 • Pełna informacja dotycząca warunków świadczenia usług hotelarskich w obiektach niekategoryzowanych oraz wpisu obiektu świadczącego usługi hotelarskie (wniosek o dokonanie wpisu), umieszczona jest na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl – złóż wniosek/turystyka i sport
 • Wpis do ewidencji1 nie podlega opłatom skarbowym.
 • Wszelkie informacje dotyczące wpisu do ewidencji1 można uzyskać w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa: pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel.: 12 616 17 30, 12 616 60 70, 12 616 12 76, e-mail: kon@um.krakow.pl
 • Lista aktów prawnych dotyczących tej działalności można pobrać tutaj.
 • Wykaz ww. obiektów noclegowych można pobrać tutaj [Excel].

 

UWAGA:

 • Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niekategoryzowanym (np. hostelu, apartamencie, pokojach gościnnych), niezgłoszonym do ewidencji1, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń podlega sankcjom karnym.
 • PRZEDSIĘBIORCO! Poproś swoich gości o poszanowanie komfortu życia mieszkańców.

Użyte przypisy:

1 Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

2 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

 

 • O czym warto wiedzieć, świadcząc usługi noclegowe w obiektach niekategoryzowanych? [ulotka pdf]
 • Do you provide accommodation services? (popularly known as short-term tourist rentals) – What is it WORTH KNOWING about? [pdf]
 • Вы предоставляете услуги по краткосрочному проживанию? (которые обычно называются туристической краткосрочной арендой) – О чем СТОИТ ЗНАТЬ? [pdf]
 • Ви надаєте послуги з розміщення? (які звичайно називаються туристичною короткотерміновою орендою) – Про що ВАРТО ЗНАТИ? [pdf]

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: Wydział Ds. Turystyki
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA