ZIM szuka wykonawcy modernizacji żłobka przy ul. Sienkiewicza

Termomodernizacja i izolacja ścian zewnętrznych oraz fundamentów, wymiana okien, docieplenie poddasza, wymiana instalacji, remont drogi dojazdowej. To tylko niektóre elementy kompleksowej przebudowy i remontu żłobka samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24. Właśnie ogłoszono przetarg na realizację tej inwestycji.

ZIM szuka wykonawcy modernizacji żłobka przy ul. Sienkiewicza
Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich

Niedawno ZIM ogłosił przetarg na wykonawcę tego zadania. Zakres zamówienia obejmuje cały szereg elementów, związanych z remontem i przebudową zabytkowego budynku. Zadaniem wykonawcy będzie m.in. przeprowadzenie izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian zewnętrznych i fundamentów, obróbki blacharskie parapetów i rynien spustowych, wymiana i konserwacja okien, docieplenie poddasza, remont dachu. W wykazie planowanych robót jest też wymiana instalacji wewnętrznych, w tym zastąpienie ogrzewania gazowego miejskim ciepłem systemowym. Wyłoniona w przetargu firma ma się też zająć konserwacją detali architektonicznych, remontem balustrad, drogi dojazdowej, a także przebudową budynku gospodarczego oraz budowa wiaty śmietnikowej. Co ważne, prace modernizacyjne w budynku żłobka mają być prowadzone w oparciu o wytyczne konserwatorskie.

Oferty do przetargu można składać w terminie do 24 kwietnia br. Jeśli uda się sprawnie wyłonić wykonawcę, kompleksowa modernizacja żłobka zostanie przeprowadzona jeszcze w tym roku.

Szczegółowe informacje o przetargu dostępne są na stronie zim.krakow.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

ZIM ubiega się o unijne dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

Pochodzący z 1925 roku budynek żłobka samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Pierwotnie został wybudowany jako willa podmiejska. Budynek utrzymany jest w stylu klasycystycznym, pod względem architektury nawiązuje do budowli antycznych. Najbardziej reprezentacyjną częścią willi jest elewacja południowa, której elegancki styl podkreśla przede wszystkim pawilon wejściowy z ciągiem schodów pośrodku, łączący ogród z wnętrzem. Elewację północną wyróżnia kolumienkowy ganek oraz balustrada biegnąca wzdłuż poziomej krawędzi dachu ozdobiona w narożu wazonami kulistymi.

Od 1948 r. budynek użytkowany jest jako żłobek samorządowy. Obecnie uczęszcza tam prawie 100 dzieci.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także