Opieka bliżej mieszkańców

Radni z Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej spotkali się na posiedzeniu w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych przy ulicy Wielickiej 267. Z dyrekcją Centrum rozmawiali o prowadzonych inwestycjach oraz bieżących potrzebach.

Opieka bliżej mieszkańców
Fot. Magdalena Bartlewicz

Radni zobaczyli będącą na finiszu budowę Pawilonu nr 5, który zostanie oddany do użytku w lipcu 2019. - Wtedy Miejskie Centrum Opieki dysponować będzie ponad 720 łóżkami – mówił radnym Łukasz Bartkowicz, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych.
W Pawilonie nr 5 stworzone zostaną nowe miejsca opieki z przeznaczeniem na opiekę psychiatryczną oraz ośrodek opieki dziennej. W 2019 r. działalność Centrum poszerzona zostanie o: mobilnego menadżera opieki, dzienną placówkę opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych, zespół wsparcia edukacyjno-doradczego i socjalno-bytowego oraz teleopiekę. Lech Kucharski, przewodniczący komisji podkreślał, że radni przyglądać się będą działaniu Centrum w nowej formule, jako wzorcowej placówce, która w bliskiej przyszłości powinna stać się przykładem dla tworzenia takich centrów w dzielnicach, na osiedlach, bliżej mieszkańców. – Byłoby dobrze, aby dyrekcja Centrum do 1 grudnia 2019 r. przedstawiła radnym założenia takiego systemu, jako ośrodek nadzorujący – tak, by w budżecie na kolejny rok udało się zabezpieczyć środki na tworzenie takich dzielnicowych centrów – mówił Lech Kucharski.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także