Reklamy na słupach, Kraków bez plastiku

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta w sprawie: wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres strajku w oświacie wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty, ustanowienia dodatkowej bonifikaty dla posiadaczy Karty Krakowskiej, przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku” oraz zakup kamer do monitoringu przestrzeni publicznej przed placówkami oświatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków – to tylko niektóre z uchwał podjętych podczas 13. sesji Rady Miasta Krakowa.

Reklamy na słupach, Kraków bez plastiku
Fot. Katarzyna Maleta-Madejska

Sesja trwała ponad 7 godzin. Radni podjęli 21 uchwał i 2 rezolucje. 12 uchwał procedowali podczas pierwszego czytania.

Dwie podjęte przez radnych rezolucje dotyczyły: wyrażenia poparcia dla protestu pracowników krakowskiego wymiaru sprawiedliwości oraz poparcia krakowskiego  środowiska sędziowskiego w zakresie działań mających na celu ochronę niezależności sądów i niezawisłych sędziów oraz poparcia starań Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o odzyskanie skrzydła szpitala na potrzeby tej placówki.

Radni podjęli też uchwałę autorstwa grupy radnych w sprawie zakazu umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków. W związku z uwzględnioną poprawką radnego Łukasza Wantucha – uchwała wejdzie w życie po upływie 60 dni od podjęcia, czyli już po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Podczas pierwszych czytań procedowali też projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Żabiniec”, „Łowińskiego” oraz „Kombinat”.

Podsumowanie obrad

Kolejna zwykła sesja odbędzie się 24 kwietnia.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także