Komunikat archiwalny

Egzamin ósmoklasisty w cieniu strajku nauczycieli

W środę, 17 kwietnia, z powodu strajku nauczycieli, zajęcia zawiesiło co najmniej 68 szkół, przedszkoli i zespołów. Rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić dzieciom całodziennej opieki, mogą przyprowadzić je do jednego z samorządowych domów kultury – tam od godzin porannych na najmłodszych, w tym także na przedszkolaki, czekają wykwalifikowani opiekunowie, którzy prowadzą zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości danej grupy wiekowej.

Egzamin ósmoklasisty w cieniu strajku nauczycieli
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Środa, 17 kwietnia to dziesiąty dzień ogólnopolskiego strajku nauczycieli i trzeci, ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Egzamin przebiega w Krakowie bez zakłóceń – w 122 samorządowych szkołach podstawowych pisze go około 5,8 tys. uczniów. Co do zasady, w podstawówkach w tym czasie nie odbywają się żadne zajęcia.

Do środy, do godz. 8.15 wpłynęło 68 wniosków o zawieszenie zajęć w środę. Wnioski te dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek mogą wystosować także później (w reakcji na zmieniającą się sytuację w danej szkole), dlatego przypominamy, że informacje o bieżącej sytuacji w swojej placówce najlepiej uzyskać u jej dyrektora.

Tutaj do pobrania lista szkół, przedszkoli i placówek, w których zostały zawieszone zajęcia w środę, 17 kwietnia (stan na 17.04.2019, godz. 8.15) [pdf]

Przypominamy również, że nie strajkują samorządowe młodzieżowe domy kultury (MDK-i) – takich placówek jest w mieście jedenaście. Już od godzin porannych czekają tam opiekunowie, którzy są przygotowani do tego, aby przyjąć również przedszkolaki i zorganizować dla nich różnorodne zajęcia (teatralne, muzyczne, artystyczne itd.). Zachęcamy rodziców do korzystania z tej możliwości i podajemy listę placówek:

 

Strajk dzień po dniu

Poniedziałek, 8 kwietnia. W Krakowie strajkuje około 90% z 317 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. W 184 szkołach, przedszkolach i placówkach – na wniosek ich dyrektorów – zawieszone są wszelkie zajęcia. Pozostałe strajkujące placówki organizują dla uczniów tylko zajęcia opiekuńczo-świetlicowe. Korzysta z nich co najmniej 2407 uczniów. W szkołach biorących udział w proteście do pracy przystępuje co najmniej 950 nauczycieli (ok. 20% ich ogólnej liczby). Okolice szkół i przedszkoli, parki i galerie są sprawdzane przez dodatkowe patrole straży miejskiej (tak będzie codziennie, do odwołania). Mimo dużej skali strajku nie odnotowano żadnych incydentów ani niebezpiecznych sytuacji.

Wtorek, 9 kwietnia. Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wynika, że w Krakowie strajkuje 4933 nauczycieli. Na wniosek dyrektorów zajęcia zostają zawieszone w 153 szkołach. W co najmniej 119 przedszkolach, szkołach i placówkach są czynne stołówki.

Środa, 10 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zajęcia zostają zawieszone w 143 szkołach, przedszkolach i placówkach. W pozostałych strajkujących szkołach z opieki korzysta prawie 3 tys. uczniów. W co najmniej 94 szkołach działają stołówki (z posiłków w szkole korzysta co najmniej 2,5 tys. uczniów). Rozpoczyna się też egzamin gimnazjalny – w 64 szkołach uczniowie przystępują do części humanistycznej. Nie odnotowano problemów organizacyjnych związanych z niedoborem nauczycieli w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących.

Czwartek, 11 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zajęcia zostają zawieszone w 139 szkołach, przedszkolach i placówkach. Pozostałe szkoły, które biorą udział w proteście, zapewniają uczniom zajęcia opiekuńczo-świetlicowe. Dzieci mają zorganizowane wycieczki, wizyty studyjne w AGH, konsultacje z przedmiotów, warsztaty we współpracy z MDK-ami. Egzamin gimnazjalny odbywa się bez zakłóceń.

Piątek, 12 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zajęcia zawiesiły 122 szkoły, przedszkola i placówki. W pozostałych strajkujących szkołach odbywały się zajęcia opiekuńczo-świetlicowe, z których skorzystało ponad 3 tys. dzieci. W wielu placówkach czynne były stołówki – obsłużyły one ponad 2,5 tys. uczniów.

Poniedziałek, 15 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zawieszone są zajęcia w 78 szkołach, przedszkolach i placówkach (mniejsza liczba niż w poprzednim tygodniu wynika z faktu zwyczajowego zawieszenia zajęć na czas egzaminu w szkołach podstawowych). Do dyspozycji rodziców, już od godzin porannych, pozostają młodzieżowe domy kultury, które przyjmują także dzieci w wieku przedszkolnym. Egzamin ósmoklasisty odbywa się bez incydentów.

Wtorek, 16 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zawieszone są zajęcia w 70 szkołach, przedszkolach i placówkach. Szkoły zapewniają opiekę ponad 6,6 tys. uczniów. Ze 123 przedszkoli 30 placówek działa normalnie, przy czym 11 z tych 30 podjęło decyzję o zawieszeniu strajku. Ze stołówek korzysta ponad 4,2 tys. dzieci.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także