Komunikat archiwalny

Pas drogowy pod szczególnym nadzorem

Niedawno powołany został nowy dział Zarządu Dróg Miasta Krakowa – pion ds. zajęcia pasa drogowego. Jego głównym zadaniem jest ochrona pasa drogowego. Od połowy maja rozpocznie wzmożone kontrole ogródków gastronomicznych oraz reklam zamieszczanych przy drodze.

Pas drogowy pod szczególnym nadzorem
Fot. telewizja.krakow.pl

Przypomnijmy, że pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne, związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu czy zarządzania drogą.

– Inspektorzy kontrolują urządzenia reklamowe (szyldy, tablice, słupy ogłoszeniowe) oraz obiekty handlowe, jak „letnie” ogródki. Z uwagi na wyjątkowy charakter i walory estetyczne Parku Kulturowego, to ten obszar znajdzie się pod naszym szczególnym nadzorem – podkreśla Agnieszka Piwowarczyk-Greniuk, zastępca dyrektora ds. zajęcia pasa drogowego w ZDMK.

ABC przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca, który stawia ogródek gastronomiczny lub reklamę w przestrzeni pasa drogowego, powinien posiadać stosowne zezwolenie (wydane na podstawie procedury ZDMK-26, dla ogródka oraz procedur: ZDMK-61 i ZDMK-27 – dla reklam) oraz mieć uregulowaną opłatę. W przypadku niezgodności stanu faktycznego z wydaną decyzją lub brakiem zezwolenia – inspektorzy ZDMK naliczają stosowne opłaty. Podstawą do takich działań są zapisy art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych. 

Wzmocnienia kontroli

Kontrole pasów drogowych prowadzane są każdego dnia, również po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców. Podstawowym ich zadaniem jest dbałość o estetykę i jakość przestrzeni miejskiej, która nie powinna być zagospodarowywana w dowolny sposób. Szczególną rolę odgrywa też bezpieczeństwo ruchu pieszych, rowerzystów i kierowców. Dzięki utworzeniu nowego pionu w strukturze ZDMK – możliwe jest zintensyfikowanie działań mających na celu ochronę pasa drogowego. – W ubiegłym roku przeprowadzono 3 791 kontroli. Mamy nadzieję zwiększać tę liczbę – podsumowuje Agnieszka Piwowarczyk-Greniuk.

 

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także