Komunikat archiwalny

Uchwały kierunkowe, plany miejscowe

14. sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się w środę, 24 kwietnia. Początek o godz. 10:00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Uchwały kierunkowe, plany miejscowe
Fot. Magdalena Bartlewicz

W porządku obrad jest 36 punktów. M.in. projekty uchwał kierunkowych do Prezydenta w sprawie: projektu „Witaminowa Bomba” (projekt uchwały); zmiany lokalizacji planowanego Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie (projekt uchwały); uchwalenia i realizacji Nowohuckiego Pakietu Jubileuszowego z okazji 70-lecia Nowej Huty (projekt uchwały) oraz utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz (projekt uchwały).

Radnym przedstawiona zostanie też Informacja Prezydenta dotycząca realizacji uchwały kierunkowej z 13 września 2017 r. w sprawie renowacji i przeznaczenia na cele publiczne zabytkowego dworu w Wadowie zgodnie z wolą mieszkańców oraz w sprawie zaleceń pokontrolnych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W porządku obrad znalazły się również projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Projektowana nowa kategoria ul. Buszka” (projekt uchwały), „Żabiniec” (projekt uchwały), „Olszanica” (projekt uchwały), „Nowe Miasto” (projekt uchwały), „Mydlniki” (projekt uchwały), „Zakamycze” (projekt uchwały), „Bielany” (projekt uchwały), „Podkamyk” (projekt uchwały) oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” (projekt uchwały).

 

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także