Wybory do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Krakowskie organizacje pozarządowe mogą do 31 maja zgłaszać kandydatów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022. KRDPP działa od 2012 roku, wybory do tego gremium zorganizowano już trzykrotnie.

Wybory do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Fot. ngo.krakow.pl

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjno-opiniodawczym Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

Pracują w niej przedstawiciele: Urzędu Miasta Krakowa, Miejskich Jednostek Organizacyjnych (cztery osoby), Rady Miasta Krakowa (cztery osoby) i organizacji pozarządowych (osiem osób). O efektach pracy Rady poprzednich kadencji można przeczytać na portalu dla organizacji pozarządowych: ngo.krakow.pl w zakładce poświęconej Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata do Rady. Organizacja potwierdza zgłoszenie kandydatki/kandydata na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie ze sposobem reprezentacji. Kandydatka/kandydat powinni również na formularzu zgłoszeniowym wyrazić zgodę na kandydowanie do KRDPP oraz złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne. Nie można również zapomnieć o wymaganych rekomendacjach – należy załączyć co najmniej trzy rekomendacje innych krakowskich organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej ngo.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA JAŹWIECKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także