Odpady w centrum uwagi

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat nowego systemu gospodarki odpadami – to jeden z tematów, którymi zajęli się radni z Komisji Infrastruktury. Zaopiniowali też dwa projekty uchwał.

Odpady w centrum uwagi
Fot. Magiczny Kraków / pixabay.com

Jak podkreślał w rozmowie z radnymi Henryk Kultys, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania – ciężko oceniać nowe rozwiązania po miesiącu ich funkcjonowania. Więcej wiadomo będzie po 6 miesiącach.

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady segregacji odpadów. Wynika to z konieczności dostosowania się do przepisów Unii Europejskiej, a także z potrzeby ujednolicenia zasad segregacji na terenie całego kraju. Zmiany te wynikają z treści rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

- Złożono już 4000 tys. nowych deklaracji, do złożenia zostało jeszcze ok. 1200 – mówiła Agnieszka Nowokuńska, p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Podatków i Opłat.

MPO posiada 144 tys. pojemników na odpady, które są w 80% dzierżawione. Koszty systemu w 2018 r. to 197 mln 600 tys. zł.

Radny Michał Starobrat pytał m.in. czy jest możliwość, by przedsiębiorcy, którzy deklarują niewytwarzanie odpadów bio mogli zrezygnować z pojemników na nie? Adam Pietruszka, zastępca dyr. Wydziału Podatków i Opłat udzielił odpowiedzi, że nie ma takiej możliwości. Z kolei radny Andrzej Hawranek w imieniu mieszkańców ulicy Królowej Jadwigi pytał, czy możliwe jest wywożenie odpadów bio częściej niż raz-dwa razy w miesiącu w okresie letnim? Henryk Kultys zapewnił go, że tego typu odpady odbierane są raz w tygodniu. Radnych interesowało też, kiedy ma zostać zamknięte składowisko odpadów w Baryczy. Henryk Kultys odpowiedział, że 31 grudnia 2029 r.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczący elektrycznych hulajnóg nie otrzymał pozytywnej opinii komisji. Radni powoływali się w dyskusji m.in. na brak przepisów w sprawie hulajnóg oraz fakt, że osoba poruszająca się na elektrycznej hulajnodze traktowana jest jako pieszy. Z kolei Andrzej Kulig, zastępca Prezydenta zapewniał, że wszystkie nieprawidłowo pozostawione hulajnogi będą usuwane.

Pozytywną opinię komisji otrzymał projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019 oraz projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r. Sezon miałby trwać od 1 czerwca do 30 września, dostępne będą dwa kąpieliska: Bagry Wielkie oraz Przystań Brzegi.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także