Komunikat archiwalny

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających po nowemu

Od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających. Urząd Morski w Szczecinie zajmuje się obecnie budową i wdrożeniem elektronicznego ogólnokrajowego rejestru pn. Reja24. 

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających po nowemu
Fot. materiały prasowe

Nowe przepisy zakładają uproszczenie i uporządkowanie obecnego stanu, tak aby rejestracja była możliwie prosta i szybka. Rejestr ma być prowadzony w formie elektronicznej i ma zapewnić stały dostęp do danych (24/7) dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej. Dokument rejestracyjny będzie miał wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki. Ponadto nowe regulacje mają stworzyć mechanizmy utrudniające powtórną legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych, a jednocześnie ułatwić wykrywanie sprawców tych przestępstw.

I tak z początkiem przyszłego roku zostaną wprowadzone szczegółowe rozwiązania w postaci m.in. stworzenia jednego wzoru dokumentu rejestracyjnego oraz jednego rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, który będzie jednym rejestrem w miejsce obecnych sześciu. Aby zapewnić łatwy dostęp do punktów rejestracji będą ją prowadzić starostwa i właściwe polskie związki sportowe (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego). Wniosek o rejestrację jednostki pływającej będzie można złożyć w dowolnie wybranym organie rejestrującym, w tym również w formie elektronicznej. Warto zaznaczyć, że zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestracje, wydawane „od ręki”, będzie umożliwiać użytkowanie jednostki do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego.

– Powyższe zmiany wprowadzają wiele innowacyjnych rozwiązań i wiążą się ze zwiększeniem ilości zadań realizowanych przez starostwa. Obecnie prowadzona jest rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, natomiast od nowego roku zadanie to zwiększy się o rejestracje jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Ilość obecnie zarejestrowanych w Wydziale Spraw Administracyjnych jednostek służących do połowu ryb nie jest mała i wynosi 1194 sztuk. Trzeba sobie również zdawać sprawę, że osoby które posiadają zarejestrowane łodzie będą musiały po nowym roku dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach. Aby zmniejszyć uciążliwość tego procesu wymiana dokumentów odbędzie się etapami – informuje Tomasz Bargiel, kierownik Referatu Handlu i Usług UMK

Tagi: prawo, zmiany

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także