Zatroszczyć się o zapomniane osiedla

Musimy bardziej troszczyć się o obrzeża Krakowa, dopiero wtedy rozwój miasta będzie naprawdę zrównoważony – mówi radna Renata Kucharska, starając się zwrócić uwagę na problemy mieszkańców peryferyjnych osiedli. W rozmowie z Błażejem Siekierką radna przybliża też szczegóły walki o rewitalizację Dworu Badenich w Wadowie.

Zatroszczyć się o zapomniane osiedla
Fot. archiwum prywatne

To Pani pierwsza kadencja jako radnej. Czy praca w Radzie Miasta wygląda tak, jak się Pani tego spodziewała, czy jednak są rzeczy, które Panią zaskoczyły?

Renata Kucharska: Jest  to moja pierwsza kadencja, ale na rzecz  rozwoju miasta pracuję nieprzerwanie od 15 lat. Pierwsze kroki stawiałam w społecznych komitetach budowy kanalizacji, powstałych w celu poprawy infrastruktury na osiedlach peryferyjnych. Płynnie przeszłam więc od działań na rzecz społeczności lokalnej do aktywności na szerszym polu – dla  mieszkańców całego Krakowa. Spodziewałam się ciężkiej pracy i się nie myliłam. Krakowianie zwracają się do mnie z istotnymi dla siebie problemami. Zaskoczyło mnie tylko to, że tych spraw jest tak dużo. Można się jednak cieszyć, że wzrasta świadomość  społeczna  dotycząca  roli  radnego. Prowadzimy z mieszkańcami konstruktywny dialog. Każda sprawa jest dla mnie ważna, w każdą angażuję się  maksymalnie, więc tego samego oczekuję ze strony mieszkańców.  

Jest Pani jedną z radnych, którzy zabiegają o rewitalizację Dworu Badenich w Wadowie. Jakie są szanse na to, żeby budynek odzyskał dawną świetność?  

RK: Sprawą rewitalizacji dworu zainteresowali mnie bezpośrednio mieszkańcy Wadowa, choć sam obiekt znam od lat. Wielokrotnie uczestniczyłam w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w sąsiedztwie tego miejsca  i z  niepokojem patrzyłam, jak z roku na rok  popada  w  ruinę.  Uważam, że nie należy traktować Dworu Badenich wyłącznie jako nieruchomości pod inwestycję. Trzeba  pamiętać, że ten zabytek to nie tylko ładny budynek, ale również, a może  przede wszystkim, historia kilku pokoleń mieszkańców Wadowa. Dwór od zawsze był i nadal jest traktowany jako dobro wspólne, miejsce, które łączy, za które jest się współodpowiedzialnym. Wymiernym efektem podjęcia działań w tej sprawie była przeprowadzona przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kontrola stanu technicznego budynku, a w ślad za nią wydane zalecania pokontrolne. To pierwszy krok w kierunku odzyskania dawnej świetności przez ten zabytek. Wierzę  że  we współpracy i dialogu z mieszkańcami, radnymi oraz odpowiednimi służbami miejskimi uda się nam doprowadzić do tego, aby to miejsce służyło mieszkańcom. Będzie trudno, ale kropla drąży skałę. Napotkane trudności  staną się zapewne dodatkowym motorem do działań.

Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie i Czyżyny – to Pani okręg wyborczy. Jakie są najpilniejsze zadania dla tych dzielnic?

RK: To pytanie nie tylko do mnie, ale przede wszystkim do mieszkańców. To oni są  ekspertami i najlepiej wiedzą, czego potrzebują. Często mają w swoich rękach  narzędzia, tylko potrzeba im wsparcia w określonym zakresie – od tego jestem, tym chcę się zajmować. Będę wspierać  inicjatywy  tzw. oddolne, szukać nowych rozwiązań i sposobów ich realizacji. Pracuję w komisjach: Infrastruktury, Planowania Przestrzennego, Mienia oraz Praworządności. To dziedziny, w które się szczególnie angażuję. Istotne problemy tych dzielnic ściśle wiążą się z zakresem działań tych  komisji.

Co jest Pani najważniejszym celem w tej kadencji?

RK: Ważnym polem mojej działalności jest zrównoważony rozwój miasta, czyli troska o zapomniane osiedla i obrzeża. Wiele się mówi o Nowej Hucie. Jedni postrzegają ją jako  idealne miejsce do życia i pracy, drudzy twierdzą, że miejsce to wymaga szczególnego wsparcia, bo wiele jest do poprawy. To skrajności. Trzeba naprawić to, co źle funkcjonuje, nie przeszkadzać rozwijać  się temu, co dobre, i wspierać to, co słabe. Do tego się zobowiązałam, podejmując decyzję o kandydowaniu. Staram się poznawać miejsca i ludzi  potrzebujących pomocy. Lubię spotkania z mieszkańcami i nie pracuję zza biurka. Kieruję się zasadą: słucham, rozmawiam, działam!  


Renata Kucharska – radna Miasta Krakowa VIII kadencji, mandat zdobyła z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z okręgu wyborczego nr 6, pracuje w komisjach: Infrastruktury, Mienia i Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Praworządności

dwutygodnik

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także