Komunikat archiwalny

Rumuński urok awangardy w Międzynarodowym Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na wykład Erwina Kesslera, prof. Uniwersytetu Bukareszteńskiego, poświęcony sztuce rumuńskiej w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Wydarzenie towarzyszy wystawie „Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908–1928”.

Rumuński urok awangardy w Międzynarodowym Centrum Kultury
Fot. materiały prasowe

Dlaczego sztukę rumuńską zafascynował tak bardzo futuryzm? Jakie były okoliczności przesunięcia w Rumunii praktyk artystycznych, typowych dla estetyki „belle époque", w pierwszych latach przed I wojną światową w kierunku radykalnej awangardy po Wielkiej Wojnie? Część wykładu poświęcona zostanie m.in. rumuńskim „tenorom awangardy”, od Arthura Segala po Tristana Tzarę lub Marcela Janco, którzy byli międzynarodowo aktywni w ugruntowaniu europejskiej awangardy już przed I wojną światową.

Ważnym wątkiem będą również relacje rumuńskiego świata sztuki z Filippo Marinettim, jednym z twórców i głównych teoretyków futuryzmu na początku XX wieku. Relacje te osiągnęły swój szczyt w paradoksalnym udziale kilku rumuńskich artystów w faszystowskiej futurystycznej wystawie w Rzymie w 1933 roku.

Wykład poprowadzi Erwin Kessler – profesor nadzwyczajny historii sztuki i estetyki na Uniwersytecie w Bukareszcie. Pracownik naukowy w Instytucie Filozofii w Bukareszcie. Założyciel MARE (Muzeum Sztuki Współczesnej) w Bukareszcie. Główne obszary jego badań to historia, estetyka i teoria sztuki modernistycznej, awangardowej i współczesnej, estetyka fenomenologiczna, antropologia wizualna.

Wykład odbędzie się 21 maja w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 o godz. 18.00. Wykład jest organizowany we współpracy z Muzeum umění Olomouc oraz Rumuńskim Instytutem Kultury w Warszawie.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także