Uchwały kierunkowe, rezolucje i kolejne plany miejscowe

22 maja, w środę o godz. 10:00 w Sali Obrad przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie 16. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad jest 49 punktów.

Uchwały kierunkowe, rezolucje i kolejne plany miejscowe
Fot. Tom Rollauer Fotografie

Pośród nich znalazł się projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta w sprawie stworzenia programu budowy chodników antysmogowych(projekt uchwały). Radny Łukasz Sęk referował będzie projekt uchwały w sprawie nazwy placu – nazwę Plac Pocztowy uzyska bezimienny plac przy skrzyżowaniu ulic Stanisława Mierzwy i Gustawa Daniłowskiego(projekt uchwały).

W porządku obrad są też dwa projekty rezolucji. Pierwszy z nich dotyczy zmiany ustawy o drogach publicznych (projekt rezolucji), a drugi – podjęcia niezwłocznych działań mających na celu udzielenie pomocy hucie ArcellorMittal w Krakowie. Skierowana jest do Premiera rządu RP(projekt rezolucji)

Radni będą tez procedować projekty uchwał związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

• przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica” (projekt uchwały)  i „Zakamycze” (projekt uchwały),

• uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Czyżyny – AWF” (projekt uchwały), „Łuczanowice II – części A, B, C” (projekt uchwały), „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka” (projekt uchwały) .

Podczas drugiego czytania radni zadecydują też o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022” (projekt uchwały).

Porządek obrad

Kolejna zwykła sesja RMK odbędzie się 12 czerwca, natomiast 5 czerwca, w środę o godz. 12:00 odbędzie się sesja uroczysta z okazji Święta Miasta oraz wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa prof. Antoniemu Dziatkowiakowi.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także