Komunikat archiwalny

Pary na medal i krakowscy stulatkowie

Co roku urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego są świadkami wyjątkowych jubileuszy par, które przeżyły ze sobą 50 lat i więcej, oraz setnych urodzin mieszkańców naszego miasta. Doniosłość tych chwil mają podkreślić specjalnie organizowane spotkania, okolicznościowe medale i listy gratulacyjne.

Pary na medal i krakowscy stulatkowie
Fot. Franco Giovanella / freeimages.com

Złote gody

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie cyklicznie organizuje, zgodnie z wieloletnią tradycją, wręczanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w sali ślubów przy ul. Lubelskiej 27. Medal ustanowiony został ustawą z 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992r r. o orderach i odznaczeniach. Jest nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim i ma kształt sześcioramiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie w środku medalu umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże, a na odwrotnej stronie - monogram RP i napis: ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

Jubilaci otrzymują imienne listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Krakowa, kwiaty i prezent. W tym roku odbyło się już dziewięć takich spotkań, które zgromadziły też dzieci, wnuki i prawnuki jubilatów. W Krakowie nie brakuje także par, które świętują gody szmaragdowe (55. rocznica), diamentowe (60. rocznica), platynowe (65. rocznica) i purpurowe (70. rocznica).

Medale przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody. Wnioski realizowane są z inicjatywy zainteresowanych, ich rodzin bądź instytucji. Można je składać: osobiście do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Kraków ul. Przy Rondzie 6, na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22) lub pocztą na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Zgłoszenia o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie można składać w roku kalendarzowym, w którym będzie obchodzona 50 rocznica zawarcia małżeństwa. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można składać od 1 listopada roku poprzedzającego.

Wyjątkowe urodziny

W tym roku już 10 krakowian obchodziło swoje setne urodziny. To okazja, by w domu solenizanta pojawił się przedstawiciel prezydenta Krakowa (zwykle pełnomocnik do spraw rodziny i kierownik USC lub jego zastępca) z adresami Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa, kwiatami i okolicznościowym upominkiem. Spotkania w rodzinnym gronie, których termin jest ustalany z wyprzedzeniem w porozumieniu z jubilatem lub rodziną, są zwykle dobrą okazją do pytań o receptę na długie życie. Krakowscy stulatkowie są zgodni: to praca, poczucie humoru, umiarkowanie w jedzeniu oraz dobroć dla drugiego człowieka.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także