Komunikat archiwalny

Cudzoziemcy w Krakowie - konferencja

„Imigranci w Krakowie i Małopolsce: wyzwania integracji społeczno-ekonomicznej” to tytuł konferencji, która zainaugurowała w piątek, 17 maja międzynarodowy projekt Taskforcome. Odpowiada on na dwa istotne wyzwania, które stoją przed krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Pierwszym jest integracja imigrantów, drugim – innowacje i ich wpływ na rozwój społeczeństw i przedsiębiorczości.

Cudzoziemcy w Krakowie - konferencja
Fot. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kraków jest miastem, które wielu cudzoziemców wybrało jako swoje miejsce do życia, dlatego miasto aktywnie wprowadza liczne udogodnienia dla imigrantów. W ramach realizowanej polityki „Otwartego Krakowa” stworzony został Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, w którym obsługa prowadzona jest w czterech językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. W roku 2018 punkt obsłużył ponad 1300 osób podczas indywidualnych konsultacji. Również procedury administracyjne zostały przetłumaczone i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie skierowanej do obcokrajowców otwarty.krakow.pl.

Kraków docenia też wkład cudzoziemców tu mieszkających w rozwój naszego miasta, wspiera wielokulturowość, a Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości. Intencją przyznawania tego tytułu jest wspieranie działalności oraz inicjatyw promujących zróżnicowanie kulturowe, etniczne, wyznaniowe oraz integrację mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców.

W Polsce partnerami projektu są Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Odział Kraków. W debacie wzięli udział: Oleg Mandiuk – konsul generalny Ukrainy w Krakowie, Zbigniew Starzec – wicewojewoda małopolski, Mateusz Płoskonka – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz Jan Brzozowski – UEK, koordynator projektu Taskforcome.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA JAŹWIECKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także