Pielęgniarki pilnie poszukiwane

O sytuacji pielęgniarek i położnych w Krakowie i regionie małopolskim radni dyskutowali podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.

Pielęgniarki pilnie poszukiwane
Fot. pixabay.com

- W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5,2 pielęgniarki. W Unii Europejskiej wskaźnik ten to 11. Szacuje się, że w roku 2030 w Polsce spadnie do 3,8 na 1000 mieszkańców. Sytuacja jest bardzo zła. Tylko 40% pielęgniarek i położnych po ukończeniu studiów składa wnioski do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o wpisanie do rejestru – mówił radnym dr Tadeusz Wadas, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ponad rok temu, w lutym 2018 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe 206 pielęgniarek
i pielęgniarzy z Małopolski. Ich średni staż pracy to 30 lat.  Z ankiet wynika, że aż 41% pracuje na drugim etacie, pracując na nim 72 godziny. 84% z ankietowanych podjęło pracę na drugim etacie ze względów materialnych.

- Obecnie zarejestrowanych jest 21 539 pielęgniarek. W tym roku 1057 osiągnie wiek emerytalny, a jedynie 250 podejmie pracę w zawodzie. Szacujemy, że w 2020 r. brakować będzie ok. 6000 pielęgniarek. Jako ciekawostkę powiem państwu, że od 1 lipca 2019 r. pielęgniarka w Niemczech będzie zarabiać 4 tys. euro – dodał Tadeusz Wadas.

- Powinniśmy się zastanowić, jak spowodować, by pielęgniarki chciały pracować w Krakowie. Może na przykład dodatkowe punkty przy przyjęciu do żłobka, przedszkola czy szkoły albo ulgi na komunikację miejską, do instytucji kultury – proponował Lech Kucharski, Przewodniczący Komisji. - Prawodawstwo nie pozwala obecnie na takie preferencje jeśli chodzi o rekrutację do żłobków czy przedszkoli – odpowiadał Przemysław Cichy, p.o. dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Radni zapoznali się też z informacją dotycząca zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I kwartał 2019 r. Otrzymali zapewnienie, że wszystkie zadania są realizowane zgodnie z planem i nie będzie opóźnień w realizacji.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także