Rozstrzygnięcie konkursu na przewóz meleksami

Prezydent Miasta Krakowa, zarządzeniem z 22 maja, rozstrzygnął konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym (meleksami) na obszarze parku kulturowego Stare Miasto.

Rozstrzygnięcie konkursu na przewóz meleksami
Fot. Magiczny Kraków

W konkursie zgłoszonych zostało 100 ofert. W piątek, 26 kwietnia komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert. W wyniku ich analizy oraz losowania w poniedziałek, 29 kwietnia spośród ofert, które otrzymały taką samą liczbę punktów, wybrano 60 najkorzystniejszych ofert. 16 ofert zostało odrzuconych ze względu na niespełnienie wymogów konkursu.

Przedsiębiorców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, wezwano do okazania zaoferowanych pojazdów. Oględziny odbyły się w poniedziałek, 6 maja. W ich trakcie komisja stwierdziła, że trzy pojazdy nie odpowiadają wymogom konkursu i nie można im wydać identyfikatora.

Wobec powyższego do okazania pojazdów wezwano przedsiębiorcę, którego oferta została wyeliminowana w wyniku losowania, oraz przedsiębiorców, których oferty zostały wyłonione w drodze dodatkowego losowania przeprowadzonego w czwartek, 9 maja spośród ofert, które otrzymały niższą punktację. Oględziny tych pojazdów odbyły się 6 i 9 maja. Komisja konkursowa nie zgłosiła co do nich zastrzeżeń.

Z treścią zarządzenia można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej UMK oraz na tablicach ogłoszeń:

  • w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, pl. Wszystkich Świętych 11,
  • w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4,
  • w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także