Zmiany, plany, rezolucje

16. sesja Rady Miasta Krakowa trwała 9 godzin. Radni podjęli 30 uchwał, 3 rezolucje. Głosowanie nad jednym projektem uchwały zostało odroczone. 17 projektów uchwał procedowanych było podczas pierwszych czytań.

Zmiany, plany, rezolucje
Fot. Magdalena Bartlewicz

Radni podjęli uchwałę kierunkową do Prezydenta w sprawie udostępnienia lokalu w Krakowie dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w celu utworzenia szkoły podstawowej prowadzonej w oparciu o kompleksową terapię behawioralną dla dzieci autystycznych.

Przyjęte przez radnych rezolucje dotyczyły: zmiany ustawy o drogach publicznych; podjęcia niezwłocznych działań mających na celu udzielenie pomocy hucie ArcelorMittal w Krakowie; podjęcia decyzji zmieniających niekorzystne rozwiązania prawne obowiązujące w Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej dla przedsiębiorstw z branż energochłonnych, w tym także dla huty ArcelorMittal w Krakowie.

Radni przyjęli też projekty uchwały w sprawie zmian w składzie komisji. I tak w Komisji Głównej radnego Łukasza Wantucha zastąpi Adam Migdał. Radny Dominik Jaśkowiec nie jest już członkiem Komisji Sportu i Kultury Fizycznej, został natomiast członkiem Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego. Na mocy uchwały zmieniła się też nazwa Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej na Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa.

Radni podjęli też szereg uchwał związanych planami miejscowymi. Uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka” oraz „Łuczanowice – części A, B, C”  oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Zakamycze” oraz „Olszanica”. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” zostało odroczone.

Podsumowanie sesji

5 czerwca w środę o godz. 12:00 w Sali Obrad przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa z okazji wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa prof. Antoniemu Dziatkowiakowi.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także