Problemy krakowskich seniorów

Wzrastająca liczba seniorów, samotność, narastające koszty i problemy lokalowe – to najpoważniejsze problemy osób starszych, z którymi należy się mierzyć. Mowa o tym była podczas posiedzenia Komisji Zdrowia I Uzdrowiskowej.

Problemy krakowskich seniorów
Fot. Kraków Dla Seniora

Jak mówiła Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, władze zdają sobie sprawę z problemów, ale też robią wszystko, by seniorom pomóc. Jest wiele miejskich programów senioralnych. - Świetnie przyjmowane są coraz to nowe Centra Aktywności Seniorów, których jest ponad 40. Zajęcia w CAS-ach są nieodpłatne, wspierają wszechstronny rozwój osób starszych i mogą z nich korzystać krakowianie w wieku 60+. Poza tym centra to miejsca spotkań i inkubatory ciekawych pomysłów - mówiła Anna Okońska-Walkowicz.

Radni docenili tworzenie przez Kraków miejsc dla seniorów, natomiast zwracali uwagę, że największym problemem jest dotarcie do osób niesamodzielnych. Jako kolejny problem wymieniano poziom opieki zdrowotnej w kontekście seniorów. Oddziały wewnętrzne szpitali, które są pełne osób sędziwych, brak opieki w tych placówkach, osoby starsze, czekające godzinami w izbach przyjęć w związku z dolegliwościami. Wszyscy zgodzili się, że to problemy, które należałoby rozwiązywać wspólnie z marszałkiem województwa.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany statutów żłobków samorządowych Gminy Miejskiej Kraków (projekt uchwały).

Radni nie wydali pozytywnej opinii w sprawie powołania programu grantowego kierowanego do organizacji pozarządowych, na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia pt. „Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV” do realizacji w krakowskich szkołach (projekt uchwały).

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także