Komunikat archiwalny

Kierunkowo o programach

W najbliższą środę, 12 czerwca o godz. 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie się 18. sesja RMK. Porządek obrad obejmuje 62 punkty.

Kierunkowo o programach
Fot. Magiczny Kraków

Pośród nich znalazły się projekty uchwał kierunkowych do Prezydenta, złożonych przez radnych, a dotyczących:

utworzenia akcji pt. „Ekologicznie do pracy” (projekt uchwały),

nadania nazwy placu (projekt uchwały),

stworzenia programu budowy chodników antysmogowych (projekt uchwały),

powołania „Nocnego Burmistrza” (projekt uchwały),

opracowania programu „Mecenatu dla krakowskich parków” (projekt uchwały),

rozbudowy linii tramwajowej od pętli Mały Płaszów do rejonu ulicy Feliksa Wrobela (projekt uchwały),

pilotażowego programu ograniczeniu ruchu samochodowego przed szkołami podstawowymi na wzór stosowany w Wiedniu (projekt uchwały),

utworzenia Parku Słona Woda (projekt uchwały).

Radni procedować też będą projekty uchwał autorstwa grup oraz klubów radnych, a dotyczące: przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżanowie na współfinansowanie robót remontowych remizy (projekt uchwały); podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie (projekt uchwały); powołania Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa (projekt uchwały) oraz Komisji Praw Człowieka RMK (projekt uchwały).

W porządku obrad znalazły się też dwa projekty rezolucji: dotyczące „Inicjatywy 96” (projekt rezolucji) oraz zmiany Ustawy o drogach publicznych (projekt rezolucji).

Radni dyskutować też będą nad zmianami w budżecie na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

Porządek obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także