Komunikat archiwalny

Badania publiczności w instytucjach kultury

Jakie są preferencje publiczności krakowskich muzeów, teatrów oraz instytucji muzycznych? Skąd odbiorcy pozyskują informacje o ofercie kulturalnej? Co przesądza o wyborze oferty danej instytucji: temat, forma, przywiązanie czy autorytet? Czy widzowie krakowskich teatrów korzystają z oferty krakowskich instytucji wystawienniczych? Czy miłośnicy sztuk plastycznych stanowią część widowni krakowskich teatrów? Jakie są najpopularniejsze kanały komunikacji instytucji krakowskich z odbiorcami? Które z instytucji mają najmłodszą, a które najstarszą publiczność?

Badania publiczności w instytucjach kultury
Fot. Muzeum Narodowe w Krakowie

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w raporcie z projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, którego promocja odbyła się w dniach 11-12 kwietnia podczas konferencji „Badania publiczności w instytucjach kultury”, zorganizowanej przez Instytut Kultury UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Krakowa oraz Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

W prezentowanym projekcie badawczym wzięło udział 19 krakowskich, w tym 12 miejskich instytucji kultury. Badania polegały na przeprowadzeniu przez ankieterów wywiadów kwestionariuszowych z osobami odwiedzającymi zaangażowane instytucje. W każdym miejscu zostało zrealizowanych 100 wywiadów na podstawie wspólnej ankiety, łącznie blisko 3000 ankiet. 50 proc. respondentów to osoby, które w danej instytucji kultury były po raz pierwszy.

Dwudniowa konferencja była okazją do spotkania teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami związanymi z poznaniem publiczności polskich instytucji kultury. Cieszyła się dużym zainteresowaniem osób związanych z sektorem kultury – wzięło w niej udział 240 przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych oraz naukowców z różnych ośrodków akademickich w kraju.

Więcej informacji oraz relacja z konferencji na stronie internetowej Instytutu Kultury UJ.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także