Ważna profilaktyka uzależnień

W 2018 roku do Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przyjęło 9 793 osoby, a do ogrzewalni 1 820 osób, 38 970 udzielonych świadczeń zdrowotnych – to tylko niektóre z danych, jakie podczas posiedzenia Komisji Praworządności przedstawił radnym Adam Chrapisiński, Dyrektor MCPU.

Ważna profilaktyka uzależnień
Fot. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

- Świadczenia w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 4 117 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35-50 lat. W sumie w 2018 r. udzielonych zostało 38 970 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej (22 093) - mówił podczas spotkania z radnymi Adam Chrapisiński. Terapia uzależnień trwa ok. 1-1,5 roku. Osobno przeprowadzana jest terapia dla osób współuzależnionych, są też spotkania wspólne: dla uzależnionego oraz partnera. Radna Alicja Szczepańska zwracała uwagę na fakt, że koszty terapii ponosi głównie rodzina (chodzi o koszty społeczne oraz ekonomiczne).

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zajmuje się przede wszystkim profilaktyką. W 2018 r. realizowało 21 programów profilaktycznych, zorganizowało ponad 1000 szkoleń prowadzonych aktywnymi metodami pracy, w których udział wzięło ponad 20 tys. uczestników. W ramach całodobowego telefonu zaufania ALCO TEL (pod numerem 12 411 60 44) przeprowadzono 1 837 rozmów. W 2018 r. w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi MCPU odnotowano 9 793 pobytów (7218 osób - niektóre z nich przebywały wielokrotnie). Na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z 10 kwietnia 2019 r. - opłata za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie osoby przyjętej celem wytrzeźwienia  - to 309 zł. Adam Chrapisiński dodał, że ściągalność opłat za pobyt jest na poziomie ok. 30%.

Od 2009 r. w MCPU funkcjonuje ogrzewalnia. W miesiącach zimowych 2018 r. zostało do niej przyjętych 1820 osób.

Radny Jan Stanisław Pietras pytał, co się dzieje z osobami małoletnimi, które trafiają do MPCU. Otrzymał odpowiedź, że dyrektor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić rodziców, którzy przejmują opiekę nad taką osobą, a następnie sąd rodzinny.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień powstało z Izby Wytrzeźwień, która z kolei powołana została przez Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa 17 czerwca 1959 r. Placówka w tym roku świętuje więc 60-lecie swojego istnienia. Od roku 1959 do końca maja tego roku odnotowano w niej 766 380 pobytów w celu wytrzeźwienia.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także