Po pierwsze edukacja

Powołanie programu grantowego kierowanego do organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia pt. „Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV” do realizacji w krakowskich szkołach było tematem posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.

Po pierwsze edukacja
Fot. pixabay.com

Radna Nina Gabryś, autorka uchwały, przedstawiła ogólny zarys programu. Powołując się na statystyki Głównego Urzędu Statystycznego poinformowała radnych, że niewystarczająca edukacja seksualna skutkuje, między innymi, rosnącą w Polsce liczbą nastolatek, które rodzą dzieci. Średnio 20 tys. młodych dziewcząt co roku zachodzi w ciążę, co stanowi 4% wszystkich porodów w naszym kraju. Brak właściwej edukacji seksualnej skutkuje także wzrostem zachorowań na choroby weneryczne, takie jak kiła, chlamydia i AIDS. Dlatego radna uważa, że konieczne jest szybkie rozpoczęcie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV. Informacje te powinny być w pierwszej kolejności adresowane do uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych.

- Programy takie prowadzone są już m.in. w Łodzi i Poznaniu. Nie ma więc przeciwwskazań formalnych – tłumaczyła Nina Gabryś. Według radnej zajęcia powinny być prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli. Stąd też projekt uchwały dotyczy powołania programu grantowego, który wyłoniłby organizacje pozarządowe zainteresowane prowadzeniem takich zajęć.

Radna Alicja Szczepańska, która wyrażała pełne poparcie dla tego projektu uchwały, mówiła o wątpliwościach, jakie pojawiły się w temacie programu podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej. Dotyczyły one m.in. potrzeby organizowania takich zajęć w Krakowie oraz przeciwwskazań formalnych. Radna Gabryś zwracała uwagę, że w Krakowie prowadzone są w szkołach zajęcia Wychowanie do Życia w Rodzinie, ale zdarza się, że prowadzone są one przez osoby niewykwalifikowane w tym temacie.

Zajęcia z edukacji seksualnej kierowane miałyby być do uczniów szkół ponadpodstawowych, byłyby nieobowiązkowe. Szkoły musiałby zgłosić zainteresowanie udziałem w programie, by takie lekcje na ich terenie mogłyby się odbyć. Ponieważ jest to projekt uchwały kierunkowej, o szczegółach programu zdecyduje Prezydent Miasta Krakowa. Projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzta Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także