Osuwiska i kolejne plany

- Z najnowszych opracowań wynika, że Krakowie jest 370 osuwisk, a 129 terenów jest zagrożonych ich powstawaniem – mówiła Krystyna Śmiłek, Geolog Powiatowy w trakcie posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Osuwiska i kolejne plany
Fot. Uzdrowisko Kraków Swoszowice

Najwięcej takich terenów jest w południowej części Krakowa – m.in. w Soboniowicach czy Baryczy. Każde osuwisko ma założoną kartę rejestracyjną, w której zawarta jest jego charakterystyka i parametry. - Na terenach, na których okolice osuwiska są zabudowane trzeba dbać o sprawne odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych. Każde osuwisko jest inne i tak powinno być oceniane – dodała Krystyna Śmiłek.

Radny Józef Jałocha mówił o dużym problemie z brakiem odwodnienia w Dzielnicy X Swoszowice, a jednocześnie postępującą zabudową tych terenów. – Problem będzie narastał – sugerował radny. Z kolei radna Renata Kucharska pytała o dawna kopalnię iłów w Zesławicach, na terenie której również są aktywne i nieaktywne osuwiska. – Tam nawożona jest ziemia w związku z projektem rekultywacji tego terenu – mówiła Bożena Kaczmarska-Michniak, Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego.

W warunkach polskich trzy czynniki przyczyniają się głównie do powstawania osuwisk. Są to: budowa geologiczna i rzeźba terenu, intensywne i/lub długotrwałe opady atmosferyczne oraz działalność człowieka (prowadząca m.in. do rozcinania i podcinania stoków oraz nadmiernego obciążenia stoku przez wznoszone obiekty budowlane). Czynnikiem sprzyjającym uruchamianiu procesów osuwiskowych wskutek działalności człowieka są również wibracje powodowane przez prace ziemne i ruch pojazdów. Więcej o osuwiskach w Krakowie.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie (projekt uchwały), a projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska” – pozytywnie z uwagami. Zapoznali się też projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wita Stwosza”.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także