Komunikat archiwalny

Nagrodzeni za pracę na rzecz bezpieczeństwa

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył nagrody „Bezpieczny Kraków” dwóm policjantom, strażnikowi miejskiemu i strażakowi. To specjalne wyróżnienie za ich wzorową pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Dodatkowe nagrody specjalne powędrowały do strażniczki miejskiej i policjanta, którzy w połowie maja uratowali życie pasażerce taksówki.

Nagrodzeni za pracę na rzecz bezpieczeństwa
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– Nagroda „Bezpieczny Kraków” jest specyficzna, bo przyznawana za wybitne osiągnięcia dla bezpieczeństwa mieszkańców. Jest dowodem na to, że choć miasto dba o służby mundurowe m.in. poprzez zakup nowoczesnego sprzętu, to i tak najważniejsi są ludzie, którzy znają się na swojej pracy i wiedzą co do nich należy, dzięki czemu wszyscy możemy liczyć na ich fachową pomoc – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Kandydatów do nagrody, którymi mogą być jedynie funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Straży Miejskiej Miasta Krakowa ocenili członkowie kapituły, której obrady odbyły się 24 kwietnia. W spotkaniu w gabinecie prezydenta  Krakowa wzięli udział: Alicja Szczepańska – reprezentująca przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Krzysztof Sułowski – przewodniczący Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa, Renata Kucharska – radna miasta Krakowa oraz Bogdan Klimek – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK.

Laureatami nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2018 zostali:

  • młodszy brygadier Mariusz Bałazy - zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 w Krakowie zgłoszony przez Radę i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz radę i Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny,
  • młodszy aspirant Paweł Kaderzawek - dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych II Komisariatu Policji w Krakowie, zgłoszony przez Komendanta Miejskiego Policji,
  • starszy strażnik Jan Lichoń - funkcjonariusz Straży Miejskiej Miasta Krakowa Oddziału III Nowa Huta, zgłoszony przez Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Mistrzejowic,
  • młodszy aspirant Dominik Wójcik - dzielnicowy osiedla Złotego Wieku w VII Komisariacie Policji, zgłoszony przez Radę i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Nagrody specjalne trafiły do młodszego strażnika Kingi Padło z oddziału Śródmieście SMMK i starszego sierżanta Kamila Cadera, których 14 maja przy ul. Młyńskiej o pomoc poprosił taksówkarz. W jego samochodzie zasłabła kobieta. Strażniczka niezwłocznie przystąpiła do akcji reanimacyjnej. Na zmianę z funkcjonariuszem policji prowadziła resuscytację oddechowo-krążeniową aż do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Dodatkowo udzielała fachowego wsparcia córce poszkodowanej, która również była na miejscu zdarzenia. W wyniku prowadzonej akcji ratunkowej kobieta odzyskała funkcje życiowe i została przewieziona do szpitala.

Program „Bezpieczny Kraków” jest realizowany od 20 lat. Nagrody za zasługi na rzecz poprawy bezpieczeństwa zostały wręczone po raz 14 - otrzymało je łącznie 49 osób.

 

 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także