Komunikat archiwalny

Kraków i PGE Energia Ciepła dla ochrony środowiska

PGE Energia Ciepła i Miasto Kraków zawarły we wtorek, 18 czerwca umowę o współpracy na rzecz zrównoważonego, niskoemisyjnego rozwoju oraz wzrostu innowacyjnej gospodarki miasta. Spółka będzie kontynuowała i rozwijała współpracę, która ma na celu wspieranie Krakowa w działaniach w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, edukacji, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców.

Kraków i PGE Energia Ciepła dla ochrony środowiska
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

- Kraków od lat jest liderem wśród polskich miast, w zakresie prowadzonych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Tylko w latach 2015-2018 w naszym mieście zlikwidowano ponad 21 tys. palenisk węglowych. Wymieniliśmy tabor komunikacji miejskiej na w pełni ekologiczny, sukcesywnie podnosimy standard transportu publicznego, dbamy o miejską zieleń, sadzimy rośliny pochłaniające zanieczyszczenia. Podpisana dzisiaj umowa pozwoli na jeszcze bardziej zintensyfikowane działania, mające na celu ochronę środowiska poprzez zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. To ważne w kontekście obowiązującego od 1 września 2019 r. zakazu palenia węglem i drewnem na terenie miasta – powiedział prezydent Jacek Majchrowski. 

PGE Energia Ciepła będzie kontynuowała i rozwijała współpracę, która ma na celu wspieranie miasta w działaniach w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, edukacji, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców. Wśród głównych założeń są również: udoskonalenie i podnoszenie standardów w zakresie ochrony środowiska przez elektrociepłownię PGE Energia Ciepła w Krakowie, a także stopniowa transformacja tej elektrociepłowni w kierunku niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

- Rozwijanie współpracy z polskimi miastami jest elementem naszej strategii wspierania zrównoważonego rozwoju  miast. PGE Energia Ciepła jest liderem zmian środowiskowych w sektorze ciepłowniczym a zawarta dzisiaj umowa dowodzi jak istotny jest w naszej działalności aspekt lokalny i społeczny. Nie tylko realizujemy ogólnopolską strategię  bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale stawiamy przed sobą zadanie bycia  partnerem i zbudowania relacji z lokalnymi społecznościami. Wspólnie z Miastem Kraków będziemy rozwijać infrastrukturę ciepłowniczą, która w  optymalny sposób przyczynia się do  poprawy jakość powietrza w Krakowie. Przykładem takich działań jest współpraca przy tworzeniu średnio- i długoterminowej strategii zaopatrzenia Krakowa w ciepło i energię elektryczną. To kolejna taka umowa podpisana przez naszą spółkę – zaznaczył Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

 

Wśród założeń umowy znalazło się również:

  • zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, udział w likwidacji niskiej emisji poprzez dalsze wspieranie rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wyspowych źródeł ciepła.
  • współpraca w zakresie zapewnienia dostępności mieszkańcom Krakowa ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej.
  • współpraca przy tworzeniu strategii rozwoju Krakowa jako miasta niskoemisyjnego, zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego z 12 grudnia 2015 r., a także współpraca przy tworzeniu średnio- i długoterminowej strategii zaopatrzenia Krakowa w ciepło i energię elektryczną.
  • wspieranie działań mających na celu podnoszenie efektywności energetycznej w budownictwie, a w szczególności w budynkach gminnych.
  • współpraca przy tworzeniu i implementacji rozwiązań inteligentnych w infrastrukturze miasta.
  • wspieranie edukacji i rozwoju kultury poprzez współpracę z instytucjami działającymi w Krakowie, w tym rozwój programu „Energetyczna Kariera”.
  • wsparcie lokalnej społeczności w obszarze kultury, sportu, oraz walki z ubóstwem energetycznym.
  • budowanie pozycji stabilnego i odpowiedzialnego społecznie pracodawcy na krakowskim rynku pracy.

Priorytetem Miasta i PGE jest troska o środowisko i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Krakowa, poprzez zagwarantowanie korzystania z ekologicznego ciepła sieciowego produkowanego przez krakowską elektrociepłownię PGE Energia Ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. W umowie zadeklarowano wzmocnienie współpracy na rzecz poprawy jakości środowiska w Krakowie, zrównoważonego i niskoemisyjnego rozwoju miasta, wzmacnianiu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, wspierania edukacji oraz aktywności i integracji zawodowej i społecznej jak i wsparcia odbiorców społecznie wrażliwych. Zgodnie z zapisami umowy zostanie powołany komitet sterujący, w którym przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz PGE Energia Ciepła jako Partnerzy umowy będą realizowali zawarte w umowie działania.

Podpisana umowa wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy PGE oraz w założenia Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA