Kąpieliska bezpieczne w wakacje

W związku z okresem wakacyjnym i urlopowym Komenda Miejska Policji w Krakowie podejmuje od 20 czerwca do 31 sierpnia działania prewencyjne na terenie zbiorników wodnych usytuowanych w granicach Krakowa. O tym jak wyglądać będzie zabezpieczenie kąpielisk radnym z Komisji Praworządności opowiedział Komendant Miejski Policji Zbigniew Nowak.

Kąpieliska bezpieczne w wakacje
Fot. Bogusław Świerzowski

Priorytetem działań będzie przede wszystkim bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, w tym niedopuszczenie do utonięć. Działaniami prewencyjnymi zostaną objęte Przylasek Rusiecki i Bagry. Policjanci mają już ustalone cele: zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń na terenie zbiorników wodnych i w ich pobliżu; zapobieganie zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny na wodzie i terenach sąsiednich; zapobieganie wypadkom utonięć i ratowanie ludzi; kontrolowanie organizatorów imprez na wodzie i terenach położonych obok w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas ich trwania; współdziałanie z podmiotami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku, ratownictwa wodnego, ekologii oraz kreowanie pozytywnego wizerunku służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo.

Po wysłuchaniu informacji na temat kąpielisk głos zabrał radny Łukasz Wantuch, który chciał wprowadzić do porządku obrad komisji dwa projekty uchwał. Oba dotyczyły osób bezdomnych przebywających w centrum miasta, szczególnie na Plantach. Jeden z projektów uchwały, o nazwie „jedzenie za pracę”, uzależnia wydawania jedzenia i innej pomocy bezdomnym od wykonania określonych prac (na przykład porządkowych) na rzecz miasta lub na rzecz organizacji społecznych. Komisja nie zdecydowała się jednak wprowadzić tego projektu do porządku obrad. Drugi projekt uchwały „regulamin dla Plant” wszedł do porządku obrad i odbyła się nad nim wstępna dyskusja. Projekt ten wprowadza do dotychczasowego regulaminu Plant kolejne punkty, takie jak: zakaz rozdawania żywności bez zgody administratora, wykorzystywania ławek, innych urządzeń  oraz terenów zielonych do spania, żebrania oraz zaczepiania i nagabywania o pieniądze oraz oddawaniu moczu i wykonywaniu innych czynności fizjologicznych w miejscach publicznych.

 

 

Pokaż metkę
Autor: (BS)
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także