Komunikat archiwalny

Konsultacje ws. spółek wodnych zakończone

Zakończyły się trwające od 15 maja do 5 czerwca konsultacje społeczne w sprawie dofinansowania spółek wodnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków organizowane przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

Konsultacje ws. spółek wodnych zakończone
Fot. pixabay.com

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych było przedstawienie mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i spółkom wodnym działającym na terenie Krakowa projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

W ramach konsultacji nie zgłoszono uwag i opinii do projektu konsultowanej uchwały.

Pełen raport z konsultacji społecznych [pdf]

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także