Zlikwidować bariery architektoniczne

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec jest autorem projektu uchwały kierunkowej do Prezydenta w sprawie przystosowania siedzib Dzielnic Miasta Krakowa dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt uchwały w tej sprawie wpłynął do Kancelarii Rady Miasta Krakowa.

Zlikwidować bariery architektoniczne
Fot. pixabay.com

Najważniejszy postulat zawarty w projekcie uchwały to likwidacja barier architektonicznych, utrudniających osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do miejsc, w których swoje siedziby mają władze jednostek pomocniczych.
- Ich likwidacja umożliwi osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym dzielnicy, przyczyni się do kształtowania postaw prospołecznych wśród osób niepełnosprawnych. Zapewni też bezpośredni kontakt z członkami Rad Dzielnic oraz udział w posiedzeniach organów dzielnic – pisze w uzasadnieniu do projektu uchwały Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący RMK. Zwraca w nim też uwagę na fakt, że Rada Miasta Krakowa 22 maja br. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022”, w którym określiła dziewięć priorytetów programu. Trzecim z nich jest „dostępność”. W ramach tego priorytetu przewidziana jest likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej, które w ocenie projektodawcy uchwały należałoby uwzględnić w siedzibach organów dzielnic.

Projekt uchwały

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także