Nowa komisja i uchwały kierunkowe

45 uchwał podjętych, 39 procedowanych podczas pierwszych czytań, jedna podjęta rezolucja, jeden projekt uchwały odrzucony, a jeden odesłany do projektodawcy – tak wygląda statystyka 23. sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się w środę 28 sierpnia 2019 r.

Nowa komisja i uchwały kierunkowe
Fot. Mateusz Mosiala

Radni podjęli m.in. szereg uchwał kierunkowych do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie:

• przystosowania siedzib Dzielnic Miasta Krakowa dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

• określenia działań związanych z rewitalizacją i renowacją obiektów małej architektury - fontann wraz z ich otoczeniem – zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz przygotowania dokumentacji i budowy nowej fontanny na Placu Centralnym;

• ożywienia Nowej Huty pod kątem organizowania w pięciu nowohuckich dzielnicach cyklicznych wydarzeń miejskich, tj. targów, pokazów, koncertów;

• pozyskania do zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków działki przy ul. Senatorskiej;

• prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV.

Rada Miasta Krakowa powołała też do życia nową komisję – Komisję Kształtowania Środowiska i podjęła rezolucję, która dotyczy podjęcia działań skutkujących rozwiązaniem kwestii zadłużenia klubu sportowego Wisła Kraków SA w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków.

Odrzucony przez radnych projekt uchwały dotyczył źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych. Natomiast projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zwiększania lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040” został odesłany do projektodawcy.

Podsumowanie obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także