Komunikat archiwalny

Wygrajmy walkę o zdrowy kręgosłup – projekt dla szkół podstawowych

Do 6 września dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych mogą zgłosić chęć udziału w miejskim programie zdrowotnym „Postaw się!”, którego celem jest wczesne wykrywanie i leczenie wad postawy oraz innych dysfunkcji układu ruchu. Raporty dotyczące zdrowia pokazują, że zniekształcenia kręgosłupa to nadal jeden z większych problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży w Polsce. Szkoły to ważne miejsca walki o zdrowy kręgosłup – te krakowskie, dzięki projektowi, będą mogły zorganizować badania przesiewowe, działania korekcyjno-rehabilitacyjne i kampanię edukacyjną.

Wygrajmy walkę o zdrowy kręgosłup – projekt dla szkół podstawowych
Fot. pixabay.com

W maju tego roku Miasto Kraków zawarło z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu „Postaw się! – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym”. Projekt ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez wczesne wykrycie i leczenie m.in. skolioz, a także wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i rehabilitacji.

Projekt jest realizowany od kwietnia 2019 r. do września 2021 r. przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Jeszcze do 6 września trwa nabór samorządowych szkół podstawowych, chętnych do udziału w tej inicjatywie.

Realizacja projektu będzie podzielona na trzy etapy. W pierwszym lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii układu ruchu przeprowadzą badania przesiewowe uczniów. Dzieci z wadami postawy lub skoliozą będą kwalifikowane do drugiego etapu – działań korekcyjno-rehabilitacyjnych.

Działania korekcyjno-rehabilitacyjne będą obejmować gimnastykę korekcyjną oraz indywidualne zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne prowadzone pod nadzorem zespołu rehabilitacyjnego. Jeśli wystąpi taka potrzeba, lekarz ponownie przeprowadzi badanie dziecka w celu poszerzenia diagnostyki.

Trzeci element programu to zajęcia informacyjno-edukacyjne dla uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych (prelekcje, instruktaże, materiały edukacyjne). Ze specjalnych szkoleń skorzystają też pielęgniarki i higienistki szkolne prowadzące gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie szkół.

W projekcie może wziąć udział łącznie 90 krakowskich samorządowych szkół podstawowych. Formularz zgłoszeniowy trzeba przesłać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK na adres e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Oś  Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także